Онищенко Оксана Володимирівна (Oksana Onyshchenko) ORCID 0000-0003-3272-9755
Онищенко Оксана Володимирівна (Oksana Onyshchenko) ORCID 0000-0003-3272-9755
к.е.н., доцент кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Украине
ОВ Онищенко
Вестник МГТА, С.170–177, 2013
25*2013
Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства
ОВ Онищенко, АО Касич
Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
212013
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ОВ Онищенко, ВС Рослик
Актуальные вопросы модернизации экономики и профессионального …, 2014
7*2014
Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури
ОВ Онищенко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 78-81, 2013
72013
Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: вітчиняний та зарубіжний досвід
ОВ Онищенко, ОО Куренна, АС Крикуненко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
42017
Оптимізація податкового навантаження в Україні
ОВ Онищенко, ДО Омельченко
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2015
42015
Evoliutsiia naukovykh pidkhodiv do formuvannia oblikovoi polityky pidpryiemstva
AO Kasych, OV Onyshchenko
Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila …, 2013
42013
Реінжиніринг бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластера
ОВ Оніщенко
Бізнесінформ, 2013
42013
Логістичні концепції розвитку аеропортів
МЮ Григорак, ДО Бугайко, М Павеска, ОМ Гармаш, ВГ Алькема, ...
Логос, 2017
32017
Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз діяльності
ВА Кулик, ОВ Онищенко
Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз …, 2016
32016
Формування податкової облікової політики підприємства
ОВ Онищенко
Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць, С.61–64, 2013
32013
The formation and development of social responsibility of business: Ukrainian experience in a context of decentralization
A Pochtovyuk, V Semenikhina, O Onyshchenko, B Ruban
SHS Web of Conferences 61, 01018, 2019
22019
Недоліки податкової системи в Україні
ОВ Онищенко, АС Крикуненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства [Електронний ресурс]
ОВ Онищенко, ІВ Ткаченко, БЮ Здор
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського.–2016.–Режим …, 2016
22016
Методичні основи оцінки перспектив створення і розвитку кластерної моделі взаємодії влади і бізнесу за участі регіональних аеропортів
ОВ Онищенко
Бізнес Інформ, 73-79, 2013
22013
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ У МАЛО-БЮДЖЕТНИХ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ
ОВ Онищенко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 26 (26), 0
2
Методичні підходи до управління затратами промислових підприємств
ОВ Онищенко, ІМ Труніна
Modern Economics, C.182-191, 2018
1*2018
Інноваційні шляхи розвитку олійно-жирової галузі
ОВ Онищенко, ОО Куренна, ОО Куренная, АС Крикуненко
12018
Introducing ERP System as a Condition of Information Security and Accounting System Transformation
I Trunina, O Vartanova, O Sushchenko, O Onyshchenko
International Journal of Engineering & Technology, 530-536, 2018
12018
Modern engineering instruments for accounting theory and practice
O Onyshchenko
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20