Крамаренко Галина / Kramarenko Galyna
Крамаренко Галина / Kramarenko Galyna
професор з фінансів та банківської справи, Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий менеджмент: підручник
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
К.: Центр навчальної літератури 518, 2006
4012006
Фінансовий аналіз: підручник
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
К.: Центр учбової літератури 392, 6, 2008
2132008
Фінансовий аналіз і планування
ГО Крамаренко
К.: Центр навчальної літератури 223, 6, 2003
2092003
Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом
ГО Крамаренко
Дніпропетровськ: Наука, 1998
301998
Фінансова стійкість підприємства
ТО Смірнова, КК Усатюк
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
292011
Стратегічне управління прибутком підприємства
ВІ Блонська, АЯ Нагірна
Науковий вісник НЛТУ України 20 (5), 2010
252010
Финансовый анализ и планирование: Учебное пособие
ГА Крамаренко
Днепропетровск: ДАУБП, 2001
242001
Фінансовий аналіз і планування: навчальний посібник
ГО Крамаренко
Дніпропетровськ: ДАУБЛ, 2013
212013
Ціноутворення в умовах ринкових реформ
ГО Крамаренко
Фінанси України, 54-60, 2005
212005
Фiнансовий аналiз: пiдручник
ГО Крамаренко, ОЕ Чорна
К.: Центр навчальної літератури, 2008
192008
Finansovyj menedzhment
GO Kramarenko, OJ Chorna
Financial management], textbook, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine 520, 2009
162009
Finansovyj menedzhment [Financial management]
HO Kramarenko, OY Chorna
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2009
152009
Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва
ПЙ Атамас, ОП Атамас, ГО Крамаренко
Академічний огляд, 60–69-60–69, 2016
142016
Finansovyj analiz [Financial analysis]
HO Kramarenko, OY Chorna
Kyiv: Tsentr navchalnoji literaturi [in Ukrainian], 2008
142008
Фінансовий аналіз і планування: навч. посібн.
ГО Крамаренко
К.: Центр навч. літ-ри, 2003
142003
Шляхи вдосконалення формування та розподілу прибутку
І Балабанова, Л Бадалова, Б Данилишина, Д Джурана, С Дорогунцова, ...
Економічний аналіз, 283, 2011
122011
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Є Білик, ДКВ Хорн, ВМ Геєц, Д Джуран, А Дайле, С Дорогунцов, ...
Редакційна колегія, 13, 2005
122005
Фінансовий менеджмент. 2-ге вид
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
Підручник/ОЄ Чорна—Київ: Центр учбової літератури, 2009
112009
Финансовый менеджмент: учебник
ГА Крамаренко, АЕ Черная
Крамаренко ГА, Черная АЕ-М.: ЦНЛ, 2014
102014
Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком
V Voronina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20