Крамаренко Галина / Kramarenko Galyna
Крамаренко Галина / Kramarenko Galyna
професор з фінансів та банківської справи, Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Фінансовий менеджмент: підручник
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
К.: Центр навчальної літератури 518, 2006
3312006
Фінансовий аналіз і планування
ГО Крамаренко
К.: Центр навчальної літератури 223, 6, 2003
1872003
Фінансовий аналіз: підручник
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
К.: Центр учбової літератури 392, 6, 2008
1532008
Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом
ГО Крамаренко
Дніпропетровськ: Наука, 1998
331998
Фінансовий аналіз
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
К.: ЦУЛ, 2008
322008
Стратегічне управління прибутком підприємства
ВІ Блонська, АЯ Нагірна
Науковий вісник НЛТУ України 20 (5), 2010
222010
Финансовый анализ и планирование: Учебное пособие
ГА Крамаренко
Днепропетровск: ДАУБП, 2001
222001
Фінансовий аналіз і планування: навч. посібн.
ГО Крамаренко
К.: Центр навч. літ-ри, 2003
212003
Фінансова стійкість підприємства
ТО Смірнова, КК Усатюк
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
182011
Ціноутворення в умовах ринкових реформ
ГО Крамаренко
Фінанси України, 54-60, 2005
182005
Фiнансовий аналiз: пiдручник
ГО Крамаренко, ОЕ Чорна
К.: Центр навчальної літератури, 2008
162008
Фінансовий аналіз і планування:[навчальний посібник]
ГО Крамаренко
Крамаренко ГО–К.: Центр навчальної літератури, 2003
142003
Шляхи вдосконалення формування та розподілу прибутку
І Балабанова, Л Бадалова, Б Данилишина, Д Джурана, С Дорогунцова, ...
Економічний аналіз, 283, 2011
122011
Finansovyj analiz [Financial analysis]
HO Kramarenko, OY Chorna
Kyiv: Tsentr navchalnoji literaturi [in Ukrainian], 2008
122008
Управління прибутком підприємства
МД Білик, СМ Баранцевої, ГГ Кірейціва, СВ Мішиної
112010
Фінансовий менеджмент. 2-ге вид
ГО Крамаренко, ОЄ Чорна
Підручник/ОЄ Чорна—Київ: Центр учбової літератури, 2009
102009
Финансовый менеджмент.[Учебник]
ГА Крамаренко, АЕ Черная
Крамаренко ГА, Черная АЕ-М.: ЦНЛ, 2014
92014
Finansovyj menedzhment [Financial management]
HO Kramarenko, OY Chorna
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, 2009
92009
Finansovyj menedzhment
GO Kramarenko, OJ Chorna
Financial management], textbook, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine 520, 2009
92009
Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва
ПЙ Атамас, ОП Атамас, ГО Крамаренко
Академічний огляд, 60–69-60–69, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20