Кафедра світової літератури та славістики
Кафедра світової літератури та славістики
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів
СО Кочетова, ВВ Федоров, ВЗ Зварич
202006
Слова-символи як образно-смисловий центр формування фразеологізмів (на матеріалі української та російської мов)
ОА Куцик
Дрогобич, 1996.–261 с, 1997
151997
Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків
ВЗ Зварич
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.–Дрогобич, 2002
112002
Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект
МВ Іванишин
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук/Мирослава …, 2009
62009
Внутрішній контроль витрат діяльності ринків: організаційно-управлінський аспект
ФФ Макарук, ОО Куцик
Видавництво Львівської політехніки, 2012
42012
Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології
О Куцик, М Колечко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 131-140, 2015
22015
Канонізація сонету як жанру в українській поезії: з творчого досвіду поетів-неокласиків
В Зварич
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
12013
Ідейно-естетичні параметри польського письменства у літературно-критичному дискурсі Миколи Євшана
І Розлуцький
Проблеми слов'янознавства, 90-99, 2013
12013
Унікальний та універсальний випадок Бруно Шульца у контексті багатокультурного Дрогобича
В Меньок
Київські полоністичні студії, 173-178, 2013
12013
Відбиття антиномії мир–війна у фразеології (на матеріалі української та російської мов)
А Смерчко, О Куцик
Молодь і ринок, 87-91, 2011
12011
Назви художніх творів як особливий тип дериваційної бази фразеологізмів (на матеріалі української та російської мов)
А Смерчко, О Куцик
Молодь і ринок, 43-47, 2010
12010
Автологічне слово Івана Франка у другому жмутку “Зів’ялого листя”
Г Іваночко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
12004
Взаємини інтенцій автора та інтенціональності тексту (до постановки проблеми)
ВВ Меньок
Питання літературознавства, 34-46, 2002
12002
Каменярі Івана Франка в українсько-польській перекладацькій рецепції
Л Кравченко, Р Манько
Київські полоністичні студії, 294-302, 2017
2017
Колір як засіб увиразнення концепту пейзаж (на матеріалі малої прози І. Буніна)
О Куцик, М Колечко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 2017
2017
Іван Франко та Микола Євшан: традиційне і модерне прочитання творчості польського письменства
І Розлуцький
Київські полоністичні студії, 411-417, 2017
2017
Поезія Збігнєва Герберта в контексті аксіологічної ідеї Генрика Ельзенберґа
РМ Манько
Молодий вчений, 398-402, 2016
2016
Концепт гріх як стрижневий компонент паремійного дискурсу (на матеріалі збірників І. Франка Галицько-руські народні приповідки та В. Даля Пословицы русского народа)
О Куцик, М Колечко
Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія, 162–169-162–169, 2016
2016
Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена)
НО Лазірко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 26-29, 2014
2014
Реалізація лінгвокультурологічного концепту робота/работа” в українських і російських паремійних одиницях (на матеріалі збірників І. Франка Галицько-руські народні приповідки …
О Куцик, М Колечко
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 99–108-99–108, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20