Марина Пугачова
Марина Пугачова
головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України
Verified email at idss.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств
МВ Пугачова
ДАСОА, 2008
512008
Конкурентне середовище в Україні: стан та тенденції розвитку
О Костусев, М Пугачова
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України, 19-25, 2007
222007
Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей
МВ Пугачова
НТК статистичних досліджень, 2008
212008
Конкурентне середовище в Україні: тенденції останніх років
М Пугачова, А Щербак
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України, 17, 2005
162005
Статистичний моніторинг соціально-економічних процесів як актуальне завдання державної статистики
В Карпов, М Пугачова, В Степанко
Статистика України, 33-40, 2000
142000
Оцінка інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств України на базі показників кон'юнктурних обстежень
МВ Пугачова
Донецький національний технічний університет, 2006
122006
Методологiчнi засади статистичного монiторингу дiлової активностi пiдприємств
МВ Пугачова
102007
Стан конкурентного середовища в економіці України
ОО Костусєв, М Пугачова
Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України, 10-18, 2004
102004
Основні методологічні засади порівняння показників кон’юнктурних обстежень промислових, будівельних і торгівельних підприємств України та країн ЄС
МВ Пугачова
Статистика України, 21, 2003
92003
Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств
МВ Пугачова
НДІ статистичних досліджень, 2009
82009
Науково-технiчна та iнновацiйна дiяльнiсть в Українi у контекстi євроiнтеграцiйних процесiв: монографiя та iн.
IЮ Егоров, IА Жукович, ЮО Рижкова, МВ Пугачова
Наук.-техн. комплекс стат. дослiдж. К.: IВЦ Держкомстату України., 223, 2006
82006
Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
ІЮ Єгоров, ІА Жукович, ЮО Рижкова, МВ Пугачова
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006
82006
Нові підходи до методології побудови та використання синтетичних індикаторів для статистичного моніторингу економічних тенденцій
МВ Пугачова
Статистика України, 18-27, 2006
72006
Забезпечення якості даних статистичного обстеження ділової активності підприємств
МВ Пугачова
Статистика України, 63-71, 2005
72005
Нові інструменти вимірювання бізнес-циклів
МВ Пугачова
НДІ статистичних досліджень, 2012
62012
Комплексный подход к определению уровня инновационной активности украинских предприятий
ИЮ Егоров, МВ Пугачева
Проблемы науки, 2-10, 2008
62008
Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів на базі індикаторів кон’юнктурних обстежень
М Пугачова
Регіональна економіка, 49-59, 2006
62006
Тенденцiї української економiки очима керiвникiв пiдприємств (аналiтичний огляд). Iнновацiйна дiяльнiсть пiдприємств
МВ Пугачова
Статистика України., 68, 2008
52008
Концептуальні основи статистичного моніторингу/НДІ статистики
МВ Пугачова, ДД Айстраханов, ЮР Валькман, ВА Головко, ВІ Карпов
К, 2003
52003
Рівень використання виробничих потужностей підприємств як індикатор стану економіки
М Пугачова
ВПЦ НаУКМА, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20