Follow
Вера Петровна Чудакова
Вера Петровна Чудакова
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института педагогики Национальной академии
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності
ВП Чудакова
Інститут психології імені ГС Костюка, 2016
732016
Психологическое обеспечение образовательного процесса: психологическая служба в школе− создание, современное состояние и перспективы
ВП Чудакова, ШС Шарипов, ЛФ Чупров, ШР Баратов
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 39-46, 2019
562019
Реализация технологии формирования психологической готовности к инновационной деятельности-инструмента развития инновационной компетентности конкурентоспособности личности
ВП Чудакова
Psixologiya: научный журнал 1, 208-216, 2020
442020
Психолого-организационная технология и модели экспертизы и коррекции формирования инновационной компетентности− компонента конкурентоспособности личности в условиях…
ВП Чудакова
422018
Управлінська компетентність керівників з формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи
ВП Чудакова
Управління школою. Видавнича група ОСНОВА, 355-357, 2012
172012
Психологічне та професійне (юридичне) забезпечення–головний ресурс ефективності професійної діяльності працівників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні…
ВВ Величко, СД Максименко, ВП Чудакова
Київ: ТОВ Інформаційні системи, 2016
162016
Психологическая готовность к инновационной деятельности как фактор конкурентоспособности личности в быстро изменяющихся условиях
ВП Чудакова
Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири 2, 2015
152015
Науково-методичне забезпечення формування готовності педагогів до інноваційної діяльності
ВП Чудакова
Освіта і розвиток обдарованої особистості. Щомісячний науково-методичний…, 2012
142012
Психологічна готовність до інноваційної діяльності як чинник формування конкурентоздатності особистості в умовах швидкозмінного середовища
В Чудакова
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 167-178, 2014
132014
Инновационная политика, терминологический аппарат и инструментарий реализации инновационной деятельности: украинско-узбекский опыт
ВП Чудакова, ВВ Величко, ИХ Курбанов, АА Скалозуб
PEM: Psychology. Educology. Medicine 1, 2020
122020
Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентоздатність персоналу головний ресурс організаційного розвитку
В Чудакова
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 100-127, 2014
122014
Психологічний супровід інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент [Електронний ресурс]
В Чудакова
Режим доступу: http://osvita. ua/school/psychology/1281, 2004
122004
Інтегративні методи і технологія експертизи і корекції формування компетентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності (частина 1)
ВП Чудакова
Освіта та розвиток обдарованої особистості: щоквартальний, 63-69, 2020
102020
Терминологический аппарат и методы экспертизы психологической готовности к инновационной деятельности, как основы развития инновационной компетентности: украинско-узбекский опыт
ВП Чудакова, ИХ Курбанов, ВВ Величко, АА Скалозуб
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 118-131, 2019
102019
Технологія формування готовності педагогів до інноваційної діяльності як чинник забезпечення якості освітнього середовища у профільній школі
ВП Чудакова
Шкільному психологу. Усе для роботи, 23, 2010
102010
Корекція організаційно-інноваційного середовища–чинник формування інноваційності та конкурентоспроможності особистості
ВП Чудакова
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 91-109, 2013
9*2013
Концептуальні засади психолого-організаційної технології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій(частина 2)
ВП Чудакова
Освіта та розвиток обдарованої особистості: щоквартальний, 55-62, 2021
82021
Дослідження вольового самоконтролю/вольової саморегуляції–показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості…
ВП Чудакова
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 39, 2016
82016
Рефлексивно-інноваційний тренінг як засіб формування конкурентоздатної особистості в умовах профільного, професійного і післядипломного навчання
ВП Чудакова
Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у…, 2012
82012
Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання: навчальна програма
ВП Чудакова
Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021
72021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20