Маринчук Тамара Тадеушівна /Тамара Маринчук / Т. Т. Маринчук
Маринчук Тамара Тадеушівна /Тамара Маринчук / Т. Т. Маринчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування уявлень про художній образ в процесі викладання музичних дисциплін
ТТ Маринчук
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка 21, 209-210, 2005
42005
Концепції ритму як засобу музичної виразності у працях музикознавців-педагогів
ТТ Маринчук
Наукові записки ВДПУ. Серія: Педагогіка і психологія 19, 87-93, 2007
22007
Художньо-педагогічний аналіз музичного твору як необхідна складова фахових умінь вчителя початкової школи
ТТ Маринчук
Вінниця, 2018
12018
Усвідомлення взаємодії засобів виразності різних видів мистецтва у процесі фахової підготовки
ТТ Маринчук
Дрогобич, 2017
12017
Семантичний аналіз засобів музичної виразності як чинник розвитку креативності студентів
Т Маринчук
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2020
2020
ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ СЕМАНТИЧНОГО І ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА
ОЄ Верещагіна-Білявська, ТТ Маринчук
BBK 91, 34, 2019
2019
Використання дитячих опер МВ Лисенка у музично-виховній роботі з молодшими школярами
В Рембайло, ТТ Маринчук
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 2019
2019
Творчі підходи до музичного виховання школярів у світлі ідей Василя Сухомлинського
Т Цьомик-Яворська, ТТ Маринчук
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 2019
2019
Системний підхід у вивченні засобів музичної виразності майбутніми вчителями початкових класів
В Маринчук, ТТ Маринчук
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 2019
2019
Компетентнісний підхід до опанування виражальних засобів музики студентами мистецьких спеціальностей
ТТ Маринчук
Вінниця, 2019
2019
Інструментальна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з використанням мультимедійних засобів
ТТ Маринчук
Науковий журнал «Молодий вчений» ВДПУ імені М. Коцюбинського., 2019
2019
Педагогічні основи опанування майбутніми вчителями початкових класів художньо-образної мови музики
ТТ Маринчук
Вінниця: Корзун ДЮ,, 2018
2018
Музично-виражальні засоби як складові художньої мови культури
ТТ Маринчук
Вінниця:«Фірма «Планер», 2018
2018
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ АНАЛІЗУ ЗАСОБІВ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
ТТ Маринчук
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницької гуманітарно …, 2017
2017
ОСОЗНАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Т МАРИНЧУК
ÀÊÒÓÀËÜÍI ÏÈÒÀÍÍß ÃÓÌÀÍIÒÀÐÍÈÕ ÍÀÓÊ, 63, 2017
2017
Формуванння естетичного сприймання у молодших школярів засобами комплексного використання мистецтва
НЛ Тодосієнко, НЛ Тодосиенко
Вінниця, 2016
2016
Опанування виражальних засобів музики під час індивідуальних занять з інструментальної підготовки
ТТ Маринчук
Звітна наук.-практ. конф. викладачів і студентів ВДПУ, 2014
2014
Вивчення засобів музичної виразності у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва :8. Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних …
ТТ Маринчук
Вінниця, 2014
2014
Засоби музичної виразності у контексті педагогічних поглядів давньогрецьких учених
ТТ Маринчук
Наукові записки, 324-328, 2014
2014
Специфіка вікового сприйняття музики школярами в аспекті взаємодії сторін художнього змісту
ОЄ Верещагіна-Білявська, ЕЕ Верещагина-Билявская, ТТ Маринчук
Бухарес, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20