Biletska L.
Biletska L.
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Effects of conventional and hydrogen sulfide-releasing non-steroidal anti-inflammatory drugs in rats with stress-induced and epinephrine-induced gastric damage
JLW Iryna Fomenko, Alexander Sklyarov, Tetyana Bondarchuk, Lilya Biletska ...
Stress 17 (6), 528-537, 2014
262014
Putative anticancer potential of novel 4-thiazolidinone derivatives: cytotoxicity toward rat C6 glioma in vitro and correlation of general toxicity with the balance of free …
LI Коbylinska, NM Boiko, RR Panchuk, II Grytsyna, LP Biletska, RB Lesyk, ...
Croatian medical journal 57 (2), 151-163, 2016
212016
Кадмій в організмі людини і тварин. II. Вплив на функціональну активність органів і систем
ГЛ Антоняк, НО Бабич, ЛП Білецька, НЄ Панас, ЮВ Жиліщич
Біологічні Студії/Studia Biologica 4 (3), 125-146, 2010
122010
Зміни показників системи L-аргінін/нітрогену оксид/аргіназа та оксидативних процесів у плазмі крові хворих з хронічною нирковою недостатністю до та після гемодіалізу
РБ Іваночко, ЛП Білецька, ОЯ Скляров
Експерим. та клін. фізіологія і біохімія, 66-71, 2014
62014
Кадмій в організмі людини і тварин: І. Надходження до клітин і акумуляція
ГЛ Антоняк, ЛП Білецька, НО Бабич, НЄ Панас, ЮВ Жиліщич
Біологічні студії 4 (2), 39-52, 2010
62010
Study of role of NO-synthase system in gastric mucosa of rats under the influence of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the background of adrenaline-induced stress
OYS IS Fomenko, TI Bondarchuk, LP Biletska, NB Panasyuk
Bulletin of Problems in Biology and Medicine 1 (3), 245-249, 2013
22013
Зміни активності NO-синтаз та аргінази у тканині підшлункової залози при введенні L-аргініну або аміногуанідину за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії
ОБ Панчишин, НБ Панасюк, ЛП Білецька, ОЯ Скляров
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
Вплив альфа-1-токоферолу на процеси пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи в лейкоцитах тварин за умов введення хлориду кадмію
ГЛ Антоняк, ЛП БІЛЕЦЬКА
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 17-23, 2010
22010
Parameters of NO synthase system of gastric mucosa in rats under stress conditions and inhibition of cyclooxygenase
OIS IS Fomenko, TI Bondarchuk, LP Bilets' ka, NB Panasiuk
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 60 (2), 51-51, 2014
12014
Дія Н2S-вмісного напроксену на стан системи NO-синтаза/аргіназа за умов стресу в тонкій кишці
ІІ Ільків, НБ Панасюк, ЛП Білецька, ОЯ Скляров
Медична хімія, 18-21, 2014
12014
Зміни процесів ліпопероксидації, активності NO-синтазної системи та аргінази у підшлунковій залозі щурів за умов стресу
ТІ Бондарчук, НБ Панасюк, ЛП Білецька, ОЯ Скляров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 32-34, 2013
12013
Зміни активності NO-синтазної системи та аргінази у слизовій оболонці товстої кишки при блокуванні прозапальних ензимів за умов експериментального коліту
ІС Фоменко, ПО Скляров, НБ Панасюк, ЛП Білецька, ОЯ Скляров
Таврический медико-биологический вестник, 2012
12012
Характеристика про-та антиоксидантних процесів у плазмі крові хворих на хронічну ниркову недостатність до та після гемодіалізу
L Biletska, O Khavrona, M Voronovska, R Ivanochko
Буковинський медичний вісник 23 (3 (91)), 3-7, 2019
2019
THE EFFECT OF TRIPEPTIDE T-34 ON NITRIC OXIDE SYSTEM AND LIPID PEROXIDATION PROCESSES IN STOMACH MUCOSA UNDER CONDITIONS OF WATER-RESTRAINT STRESS IN RATS
AS C Nasadyuk, L Biletska
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 49 (1), 35-36, 2017
2017
Характеристика показників вільнорадикального окиснення та вмісту SH-груп у печінці щурів за умов введення вітаміну Е на тлі водно-іммобілізаційного стресу
МГІ Гвозд, КВ Шваєвська, Р Смолинець, ОП Хаврона, ЛП Білецька
Сумський державний університет, 2017
2017
Вплив різних доз диклофенаку натрію за умов одноразового введення на стан анти-прооксидантного статусу в гепатоцитах щурів
О Хаврона, Л Білецька
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 325-328, 2016
2016
Вплив інгібіторів прозапальних ензимів на функціонування системи L-аргінін/NO та імунологічні показники у крові щурів за умов експериментального коліту
ОП Хаврона, ЛП Білецька
Біологічні студії, 45-52, 2016
2016
Peculiarities of Effects of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs on NO-synthase System in Gastric Mucosa of Rats under Stress Conditions
IS Fomenko, TI Bondarchuk, LP Biletska, NB Panasyuk, OY Sklyarov
International Journal of Physiology and Pathophysiology 6 (4), 2015
2015
Вплив хлориду кадмію на активність ензимів енергетичного обміну в нейтрофільних гранулоцитах білих щурів
ЛП БІЛЕЦЬКА, ОП ХАÂÐОНА
and Clinical Physiology and Biochemistry, 38, 2015
2015
Action of Different NSAIDs on Parameters of NO-Synthase System in Pancreas of Rats Under Condition of Water Immersion Restrain Stress
TI Bondarchuk, IS Fomenko, LP Biletska, NB Panasyuk, AY Sklyarov
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 59 (8), 1649-1649, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20