Підписатись
Олена Михайлівна Доценко, Olena Dotsenko
Олена Михайлівна Доценко, Olena Dotsenko
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особисте життя як об’єкт особистого немайнового права, що забезпечує соціальне буття фізичної особи
СО Сліпченко, ОМ Доценко
Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна, 131-136, 2011
42011
Способи англо-українського перекладу текстів міжнародних договорів
ОМ Доценко
32019
Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту права фізичної особи на особисте життя
ОМ Доценко
Право і суспільство, 54-58, 2013
32013
Природа права на особисте життя
ОМ Доценко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 296-302, 2011
32011
Природа права на особисте життя
ОМ Доценко
Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф …, 2010
32010
Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 28 жовтня 2022 року)
В Рєзніков, Д Миколенко, В Солових, О Доценко, Т Алексєєва, ...
2022
Європейська дипломатія у ХХІ столітті: матеріали IV науково-практичного круглого столу (м. Харків, 17 грудня 2021 року)
Л Новікова, О Доценко
2021
Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року)
ЛВ Новікова, ОМ Доценко, АО Червяцова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2021
2021
Міжнародне право. Методичні рекомендації до практичних завдань і самостійної роботи студентів спеціальності 291" Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні …
ОМ Доценко
2021
Міжнародне право: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» першого …
ОМ Доценко
2020
Що дає Україні асоціація з ЄС у сфері протидії зміні клімату?
ОМ Доценко
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2020
2020
Досягнення України в рамках ініціативи ЄС Східне партнерство
ОМ Доценко, ДМ Черненко
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2020
2020
Щодо питання правового регулювання захисту персональних даних в Інтернеті
ОМ Доценко, ДМ Черненко
2019
Україна та ОБСЄ: реальність та прогнози
ОМ Доценко, ОО Булгакова
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2019
2019
Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р.
ЮБ Мельник, ЯЮ Свячена, ВІ Опришко, ДС Носівець, ЛГ Кайдалова, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2018
2018
ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ ООН НА ДОНБАСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОМ Доценко
ББК 67.412. 1я431, 26, 2018
2018
Міжнародне право: робоча програма для студентів спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини …
ОМ Доценко
2018
ВПЛИВ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ДО НАВЧАННЯ
ОМ Доценко
Мельник ЮБ, Свячена ЯЮ Хакатон як технологія формування творчої …, 2018
2018
Щодо питання іммунітету дипломатичних агентів від цивільної юрисдикції держави перебування
ОМ Доценко
Сучасна дипломатія: теорія та практика. Матеріали науково-практичного …, 2017
2017
Обмеження здійснення права на особисте життя та його таємницю (через призму рішень Європейського суду з прав людини)
ОМ Доценко
Актуальні проблеми приватного права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20