Наталия Карапузова, Наталія Дмитрівна Карапузова, Natalia Karapuzova
Наталия Карапузова, Наталія Дмитрівна Карапузова, Natalia Karapuzova
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, канд.пед.наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогічної ергономіки
НД Карапузова, ЄА Починок, ВМ Помогайбо
302012
Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
НД Карапузова
112015
Основы педагогической эргономики
НД Карапузова, ЕА Зимнгица, ВМ Помогайбо
учеб. пос.–Киев: Академвидав, 2012
72012
Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах
НД Карапузова
«Теорія та історія педагогіки»/НД Карапузова.–Харків, 1997.–18 с, 1997
51997
Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі
НД Карапузова, ЄА Починок, ВМ Помогайбо
42012
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності
ОІ Чернякова
М-во освіти і науки України, ДВНЗ" Переяслав-Хм. держ. пед. ун-т ім …, 2017
22017
Посилення позитивної мотивації майбутніх учителів до опанування методики навчання математики в початковій школі
НД Карапузова
22014
Математика у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Н Карапузова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 18-22, 2014
22014
Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів: шлях у майбутнє
Н Карапузова, Н Манжелій
Імідж сучас. педагога, 3-5, 2010
22010
Студентське самоврядування як чинник гармонійного розвитку навчального закладу
НД Карапузова, ІВ Литовка
22007
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів
НД Карапузова, НВ Гібалова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Педагогічна ергономіка у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Н Карапузова
Початкова школа, 46-48, 2014
12014
Досвід естетизації освітнього середовища багатопрофільного факультету
НД Карапузова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
12014
Стиль навчально-пізнавальної діяльності студентів як фактор впливу на результати їх успішності
Н Карапузова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 128-135, 2014
12014
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики
Н Карапузова
Молодь і ринок, 52-57, 2014
12014
Результати моніторингу мотивації навчальної діяльності студентів на підготовчому етапі екзаменаційного контролю
Н Карапузова
Педагогічні науки, 134-141, 2014
12014
Технологія організації навчального процесу з перепідготовки спеціалістів у педагогічних вишах
Н Карапузова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 125-131, 2014
12014
З досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями
НД Карапузова
12014
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до творчого використання ергономічних знань
НД Карапузова, ЄА Зімниця
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
Інноваційний потенціал середовища як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя
НД Карапузова
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 68-74, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20