Подписаться
Наталія Дмитрівна Карапузова, Наталия Карапузова Natalia Karapuzova (https://orcid.org/0009-0000-722
Наталія Дмитрівна Карапузова, Наталия Карапузова Natalia Karapuzova (https://orcid.org/0009-0000-722
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, канд.пед.наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогічної ергономіки
НД Карапузова, ЄА Починок, ВМ Помогайбо
592012
Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
НД Карапузова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
282015
Основы педагогической эргономики
НД Карапузова, ЕА Зимнгица, ВМ Помогайбо
учеб. пос.–Киев: Академвидав, 2012
82012
Structural and Functional Model of Formation of an Inclusive Education Management System: World Experience
I Markina, L Nichugovskaya, N Karapuzova, G Kazarian, A Dedukhno
62020
Osnovi pedagogichnoyi ergonomiki [Fundamentals of educational ergonomics]
ND Karapuzova, EA Zimnitsya, VM Pomogaybo
Kyiv: Akademvidav 192, 2012
62012
Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі
НД Карапузова, ЄА Починок, ВМ Помогайбо
Постметодика, 8-12, 2012
62012
Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах
НД Карапузова
«Теорія та історія педагогіки»/НД Карапузова.–Харків, 1997.–18 с, 1997
61997
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності
ОІ Чернякова
М-во освіти і науки України, ДВНЗ" Переяслав-Хм. держ. пед. ун-т ім …, 2017
52017
Стратегія здоров'язбереження в реалізації ергономічного підходу до організації підготовки майбутніх учителів початкової школи
НД Карапузова, ЄА Починок
ScienceRise. Pedagogical Education, 36-41, 2016
52016
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів
НД Карапузова, НВ Гібалова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Посилення позитивної мотивації майбутніх учителів до опанування методики навчання математики в початковій школі
НД Карапузова
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 54-60, 2014
32014
Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів: шлях у майбутнє/Наталія Карапузова, Наталія Манжелій
Н Карапузова
Імідж сучас. педагога, 3-5, 2010
32010
Поза аудиторна діяльність як засіб виховання майбутніх педагогів
Н Карапузова, Л Процай
Педагогічні науки, 69-73, 2009
32009
Дослідження задач на спільну роботу у початковій школі
НД Карапузова
Імідж сучасного педагога, 83-87, 2020
22020
Педагогічна генетика
ВМ Помогайбо, НД Карапузова
22016
Использование компьютерных технологий в процессе проектной деятельности младших школьников
НД Карапузова, ЛП Процай
Инновации в технологиях и образовании, 159-163, 2014
22014
Педагогічна ергономіка у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Н Карапузова
Початкова школа, 46-48, 2014
22014
Досвід естетизації освітнього середовища багатопрофільного факультету
НД Карапузова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
22014
Стиль навчально-пізнавальної діяльності студентів як фактор впливу на результати їх успішності
Н Карапузова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 128-135, 2014
22014
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики
Н Карапузова
Молодь і ринок, 52-57, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20