Подписаться
Наталия Карапузова, Наталія Дмитрівна Карапузова, Natalia Karapuzova
Наталия Карапузова, Наталія Дмитрівна Карапузова, Natalia Karapuzova
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, канд.пед.наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогічної ергономіки
НД Карапузова, ЄА Починок, ВМ Помогайбо
462012
Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
НД Карапузова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
192015
Основы педагогической эргономики
НД Карапузова, ЕА Зимнгица, ВМ Помогайбо
учеб. пос.–Киев: Академвидав, 2012
72012
Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах
НД Карапузова
«Теорія та історія педагогіки»/НД Карапузова.–Харків, 1997.–18 с, 1997
61997
Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі
НД Карапузова, ЄА Починок, ВМ Помогайбо
Постметодика, 8-12, 2012
52012
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності
ОІ Чернякова
М-во освіти і науки України, ДВНЗ" Переяслав-Хм. держ. пед. ун-т ім …, 2017
42017
Стратегія здоров'язбереження в реалізації ергономічного підходу до організації підготовки майбутніх учителів початкової школи
НД Карапузова, ЄА Починок
ScienceRise. Pedagogical Education, 36-41, 2016
32016
Посилення позитивної мотивації майбутніх учителів до опанування методики навчання математики в початковій школі
НД Карапузова
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 54-60, 2014
32014
Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів: шлях у майбутнє/Наталія Карапузова, Наталія Манжелій
Н Карапузова
Імідж сучас. педагога, 3-5, 2010
32010
Поза аудиторна діяльність як засіб виховання майбутніх педагогів
Н Карапузова, Л Процай
Педагогічні науки, 69-73, 2009
32009
Structural and Functional Model of Formation of an Inclusive Education Management System: World Experience
I Markina, L Nichugovskaya, N Karapuzova, G Kazarian, A Dedukhno
22020
Педагогічна генетика
ВМ Помогайбо, НД Карапузова
22016
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів
НД Карапузова, НВ Гібалова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Использование компьютерных технологий в процессе проектной деятельности младших школьников
НД Карапузова, ЛП Процай
Инновации в технологиях и образовании, 159-163, 2014
22014
Педагогічна ергономіка у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Н Карапузова
Початкова школа, 46-48, 2014
22014
Досвід естетизації освітнього середовища багатопрофільного факультету
НД Карапузова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
22014
Стиль навчально-пізнавальної діяльності студентів як фактор впливу на результати їх успішності
Н Карапузова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 128-135, 2014
22014
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи з математики
Н Карапузова
Молодь і ринок, 52-57, 2014
22014
Математика у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Н Карапузова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 18-22, 2014
22014
Результати моніторингу мотивації навчальної діяльності студентів на підготовчому етапі екзаменаційного контролю
Н Карапузова
Педагогічні науки, 134-141, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20