Кафедра обліку, аналізу і аудиту / Department of Accounting, Analysis and Auditing
Кафедра обліку, аналізу і аудиту / Department of Accounting, Analysis and Auditing
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація
ТМ Ковальчук
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2004
192004
Діагностичний аналіз в системі управління підприємством: методологія та методика
ТМ Ковальчук
Економіка АПК, 59-63, 2005
182005
Оперативний економічний аналіз в управлінні агропромисловим виробництвом
ТМ Ковальчук
К.: ІАЕ, 2001
182001
Оперативний аналіз кон’юнктури ринку
ТМ Ковальчук
Економіка АПК, 42-50, 2002
102002
Сучасна філософія управління та проблеми економічного аналізу
ТМ Ковальчук
Економіка АПК, 48-53, 2008
92008
Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції
ТМ Ковальчук
Економіка АПК, 92-101, 2003
92003
Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія
ТМ Ковальчук, АІ Вергун
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
72011
Теорія економічного аналізу: Рек. М-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів
ТМ Ковальчук
Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011
72011
Стратегічні карти як інструмент реалізації стратегії
АІ Біляр
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 83-91, 2010
72010
Аналіз як функція управління: теорія та методологія
ТМ Ковальчук
Економіка АПК, 14-21, 2009
72009
Стратегічний аналіз: навч. посіб.
ТМ Ковальчук
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015
62015
Принципи бухгалтерського обліку: суперечності поглядів
АА Михалків
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
62010
Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія
ТМ Ковальчук, АІ Вергун
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 129-134, 2015
52015
Природоохоронні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку
ММ Цюга, MM Tsyuga
ЖДТУ, 2012
52012
Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та їх аналіз
ВВ Бонарев
Бонарев Володимир Валерійович, 0
4
Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства за стадіями життєвого циклу
ТМ Ковальчук, АІ Вергун
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 116-122, 2013
22013
Нормативно-правове регулювання утилізації тари
АА Михалків
ЖДТУ, 2012
22012
Бухгалтерський облік зворотної тари та податкові наслідки її неповернення
АА Михалків, AA Mykhalkiv
ЖДТУ, 2012
22012
Здійснення внутрішнього контролю операцій з тарою на торговельних підприємствах
АА Михалків
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2012_1_1 …, 2012
22012
Місце стратегічного фінансового аналізу у системі стратегічного аналізу
ОБ Худик
Інвестиції: практика та досвід, 54-59, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20