Людмила Станіславівна Шевченко / Шевченко Л. С. / Liudmyla Shevchenko / L. S. Shevchenko
Людмила Станіславівна Шевченко / Шевченко Л. С. / Liudmyla Shevchenko / L. S. Shevchenko
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Вінниця : ТОВ «Планер», 2012
792012
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі (з досвіду роботи експериментального педагогічного майданчика у ВПУ №4 м. Вінниці (рекомендовано МОН України (лист …
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЮВ Бадюк, ЛС Шевченко
Вінниця : ТОВ «Діло», 2006
462006
Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях: посібник
РС Гуревич, ОВ Шестопалюк, ЛС Шевченко
Гуревич РС, Шестопалюк ОВ, Шевченко ЛС–Вінниця, 2004
282004
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
232008
Навчання у телекомунікаційних освітніх проектах (з досвіду роботи)
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Гуревича РС–Вінниця: ТОВ Фірма «Планер, 2007
182007
Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа
ЛС Шевченко, ЛС Шевченко
Вінниця, 2006
182006
Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко, РС Гуревича
Вінниця : ТОВ «Планер», 2010
152010
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [монографія]
РС Гуревича
Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015
142015
Веб-квест у професійній підготовці вчителя : навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Вінниця : ТОВ «Планер», 2013
132013
Підготовка майбутніх учителів до використання ІКТ
МЮ Кадемія, Л.С. Шевченко, О.В. Шестопалюк
Вінниця : ВДПУ, 2009
102009
Досвід застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ВПУ №4 м. Вінниці : навчальний посібник
ЛС Кадемія, М. Ю., Шевченко
Вінниця : ТОВ «Гайтер», 2006
10*2006
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
ЛС Шевченко
10
Компетентнісна освіта у вищій педагогічній школі : метод. посібн. для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Вінниця : ВДПУ 2, 166 с., 2010
9*2010
Інноваційні технології навчання в умовах інформатизації освіти : навч.-мет. пос.
РС Гуревич, ММ Козяр, МЮ Кадемія, ЛС Шевченко
Львів : ЛДУБЖД, 2015
82015
Телекомунікаційні проекти в навчальному процесі ВНЗ
МЮ Кадемія, ОВ Шестопалюк, ЛС Шевченко, ...
Вінниця : ТОВ «ПЦ «Енозіс», 2008
72008
Використання технології мультимедіа на уроках і у позаурочний час
ЛС Шевченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2002
72002
Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу: навчально-методичний посібник
ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів : Вид-во «СПОЛОМ»,, 2008
62008
Застосування мультимедiйних засобiв навчання та глобальних iнформацiйних мереж у наукових дослiдженнях: посiбник
РС Гуревич, ОВ Шестопалюк, ЛС Шевченко
62004
Застосування ВЕБ-квестів для формування пізнавальної активності учнів
ЛС Шевченко
Педагогіка і психологія професійної освіти, С. 67—74, 2011
52011
Розвиток пізнавальної активності студентів як засіб підготовки до інноваційної діяльності
ЛС Шевченко
Розвиток пізнавальної активності студентів як засіб підготовки до …, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20