Follow
Микола Супрун;   М.О.Супрун; Николай Супрун; Н.А.Супрун;  Mukola Suprun; Suprun, N.; Suprun, M.
Микола Супрун; М.О.Супрун; Николай Супрун; Н.А.Супрун; Mukola Suprun; Suprun, N.; Suprun, M.
Other namesСупрун, А.Н., Супрун, Н.О.
професор, доктор педагогічних наук, університет імені Михайла Драгоманова
Verified email at bigmir.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Корекційне навчання учнів допоміжних закладів освіти: витоки, становлення та розвиток (друга половина ХІХ–перша половина ХХ ст.)
МО Супрун
Вид. Паливода АВ, 2005
752005
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва, ТФ Алексеєнко, СВ Кушнарьов, МО Супрун, та ін.
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
67*2012
Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово-відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах»(програма з ігровою …
ІВ Гладченко
К ; Супрун, М. ; ре..., 2013
57*2013
Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти
Супрун
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2018
492018
Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти
Супрун
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2018
492018
Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі : навчально - методичний посібник
ІВ Гладченко, МО Супрун, АВ Висоцька
Київ : Інститут спеціальної педагогіки, 2014
45*2014
Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору
ВВ Кобильченко
ТОВ «Фірма «Техсервіс» ; Супрун, М. ; ре..., 2015
432015
Management – a component of psychologists` professional training (менеджмент – складова професійної підготовки психологів)
Супрун
К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016
392016
Сутність і структура професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України
О Дука, М Супрун, ре.
Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 102-108, 2014
39*2014
Future Psychologists' Readiness to Work in Conditions of Social Cohesion in Education
M Sheremet, M Suprun, D Suprun, I Okhrimenko, S Sprynchuk
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (9), 40-48, 2020
382020
Педагогіка: підручник для духовних і світських закладів освіти
МО Супрун
КДА, 2018
382018
Теоретичні основи психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору
ВВ Кобильченко
Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс»; Супрун, М. ; ре..., 2017
33*2017
Основи теорії виховання: навч. посіб./за ред. ВМ Синьова
ВМ Синьов, ОІ Пометун, ВІ Кривуша, МО Супрун
К.: КІВС, 2000
332000
Спеціальна психологія
В Кобильченко, І Омельченко
Київ : ВЦ «Академія», 2020
322020
Соціально-психологічні основи розвитку та корекції особистості підлітка в нормі і при патології зору
ВВ Кобильченко
Освіта України, 2010
322010
Соціально-психологічні основи розвитку та корекції особистості підлітка в нормі і при патології зору
ВВ Кобильченко
Освіта України, ре...Супрун, М …, 2010
322010
Соціальна педагогіка: словник-довідник
ТФ Алєксєєнко, МО Супрун, та ін.
Вінниця: Планер, 2009
312009
Розвиток системи освіти осіб з порушеннями слуху в контексті поступу вітчизняної науки та практики: монографія
ОМ Таранченко, рец., МО Супрун
Таранченко ОМ–К.: ТОВ «Поліпром, 2013
302013
Професійна підготовка психологів в галузі спеціальної освіти
Супрун
– К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017
292017
Ризикована поведінка: посібник
ТФ Алєксєєнко, СВ Кушнарьов, МО Супрун, ре...
Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 172, 2013
29*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20