Підписатись
Пильгун Наталія Василівна
Пильгун Наталія Василівна
Національний авіаційний університет, доцент кафедри теорії та історії держави і права
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2014
382014
Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні
НВ Пильгун, АС Смітюх
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 42-46, 2014
152014
Реалізація принципу верховенства права як необхідна умова побудови правової держави
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2012
122012
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ.
НВ Пильгун
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний …, 2011
102011
Поняття механізм держави в сучасній юридичній думці
НВ Пильгун, ВВ Бурбеза
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 46-51, 2017
82017
Роль виховної функції права га правового виховання у формуванні особистості
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2012
82012
Соціально-правова держава на етапі сучасного державотворення в Україні
НВ Пильгун
Історико-теоретичні засади державотворення і правотворення в Україні …, 2014
72014
Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2012
52012
Конституційні основи кримінального судочинства США
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2005
52005
Правовий нігілізм у сучасній Україні: поняття, причини та методи подолання
НВ Пильгун
Національний авіаційний університет, 2020
42020
Особливості імплементації норм міжнародного права у національне законодавство в Україні
НВ Пильгун, КО Чайка
Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу, 2018
42018
Особливості механізму держави в Україні
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2016
42016
Становлення і розвиток принципу поділу влади у конституційному праві США
НВ Пильгун
Пильгун Наталія Василівна, 2010
42010
Теоретико-правовий аналіз політичної системи України
НВ Пильгун, ОС Слуцька
Прикарпатський юридичний вісник, 11-15, 2021
32021
Місце і роль правового прецеденту в правовій системі України
N Pilgun
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal" Air …, 2021
32021
Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві
НВ Пильгун
32017
Загально соціальні основи виховної функції права
НВ Пильгун, ВБ Череватюк
Теоретико-правові аспекти функцій права в системі державотворення України …, 2017
32017
Проблеми реалізації прав людини та громадянина в сучасній Україні
НВ Пильгун, ОВ Хомченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
32016
Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах сьогодення
НВ Пильгун, ДО Повєткін
32015
Українська нація та її вплив на формування сучасного українського суспільства
НВ Пильгун, АВ Вишновецький
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20