Follow
Олександр Бутнік-Сіверський
Олександр Бутнік-Сіверський
професор економіки, КНЕУ
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
2122002
Економіка інтелектуальної власності
ОБ Бутнік-Сіверський
К.: Ін-т інтел. власн. і права, 296, 2004
742004
Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт та особливості бухгалтерського та податкового обліку
ОБ Бутнік-Сіверський
612005
Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві
О Бутнік-Сіверський, А Красовська
Економіка України 12, 31-37, 2004
462004
Евристика в інтелектуальній економіці або формування системи інноваційного підприємництва
ОБ Бутнік-Сіверський
412005
Право інтелектуальної власності
ОП Орлюк, ГО Андрощук, ОБ Бутнік-Сіверський
К.: Видавничий Дім «Ін Юре 696, 2007
342007
Інноватика та інтелектуальна економіка (теоретико-методологічний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
342007
Стратегія інноваційного розвитку
О Бутнік-Сіверський, Г Шматкова
Харчова і переробна промисловість, 4-6, 2007
212007
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)[Електронний ресурс]
ОБ Бутнік-Сіверський
Режим доступу: http://www. ipdo. kiev. ua/files/articles, 0
19
Сучасний стан інноваційного розвитку України
О Немчин, О Бутнік-Сіверський
Інтелектуальна власність, 32-39, 2003
172003
Теоретичні аспекти трансформації виробничої системи в умовах інноваційної діяльності
ОБ Бутнік-Сіверський, АГ Жарінова
Збірник наукових праць, 188-216, 2008
132008
Економіка інтелектуальної власності. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність»
ОБ Бутнік-Сіверський
К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003
112003
Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності
ОБ Бутнік-Сіверський
Наука та наукознавство, 2011
102011
Економіка інтелектуальної власності: Підручник
ПМ Цибульов, ОБ Бутнік-Сіверський
К.: ДІІВ, 2008
102008
Інтелектуальний капітал.
ОБ Бутнік-Сіверський
Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www. ipdo. kiev. ua …, 0
10
Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки
РА Семів, МВ Луцик
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 117-121, 2013
92013
Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки
ОБ Бутнік-Сіверський
Редакційна колегія, 239, 2005
92005
Економічно-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності
ОБ Бутнік-Сіверський
82011
Право інтелектуальної власності: Академ, курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів
ОА Підопригора, ОБ Бутнік-Сіверський, ВС Дроб’язко
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 2004
82004
Економіка інтелектуальної власності: конспект лекцій
ОБ Бутнік-Сіверський
Бутнік-Сіверський ОБ–К, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20