Олександр Бутнік-Сіверський
Олександр Бутнік-Сіверський
професор економіки, КНЕУ
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
1922002
Економіка інтелектуальної власності
ОБ Бутнік-Сіверський
К.: Ін-т інтел. власн. і права, 296, 2004
652004
Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт та особливості бухгалтерського та податкового обліку
ОБ Бутнік-Сіверський
552005
Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві
О Бутнік-Сіверський, А Красовська
Економіка України 12, 31-37, 2004
432004
Евристика в інтелектуальній економіці або формування системи інноваційного підприємництва
ОБ Бутнік-Сіверський
392005
Інноватика та інтелектуальна економіка (теоретико-методологічний аспект)
ОБ Бутнік-Сіверський
322007
Право інтелектуальної власності
ОП Орлюк, ГО Андрощук, ОБ Бутнік-Сіверський
К.: Видавничий Дім «Ін Юре 696, 2007
282007
Стратегія інноваційного розвитку
О Бутнік-Сіверський, Г Шматкова
Харчова і переробна промисловість, 4-6, 2007
182007
Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)[Електронний ресурс]
ОБ Бутнік-Сіверський
Режим доступу: http://www. ipdo. kiev. ua/files/articles, 0
17
Сучасний стан інноваційного розвитку України
О Немчин, О Бутнік-Сіверський
Інтелектуальна власність, 32-39, 2003
162003
Теоретичні аспекти трансформації виробничої системи в умовах інноваційної діяльності
ОБ Бутнік-Сіверський, АГ Жарінова
Збірник наукових праць, 188-216, 2008
122008
Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки
ОБ Бутнік-Сіверський
Редакційна колегія, 239, 2005
92005
Економіка інтелектуальної власності. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність»
ОБ Бутнік-Сіверський
К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003
92003
Проблеми стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності
ОБ Бутнік-Сіверський
Наука та наукознавство, 2011
82011
Економічно-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності
ОБ Бутнік-Сіверський
82011
Право інтелектуальної власності: Академ, курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів
ОА Підопригора, ОБ Бутнік-Сіверський, ВС Дроб’язко
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 2004
82004
Економіка інтелектуальної власності: конспект лекцій
ОБ Бутнік-Сіверський
Бутнік-Сіверський ОБ–К, 2003
82003
Корпоративна стратегія: самоорганізація і фінансово-економічний розвиток капіталу
ОБ Бутнік-Сіверський, ОГ Дерев'янко
Стратегія економічного розвитку України, 382-393, 2001
82001
Інтелектуальний капітал.
ОБ Бутнік-Сіверський
Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www. ipdo. kiev. ua …, 0
8
Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки
РА Семів, МВ Луцик
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 117-121, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20