Ліва Наталя Валеріївна / Natalya Liva
Ліва Наталя Валеріївна / Natalya Liva
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Рок-культура як явище романтичної традиції
НВ Ліва
автореф. дис.... канд. мистецтвознавства: 26.00. 01.—Теорія та історія …, 2012
72012
Тип митця в музичній культурі романтизму та рок-музикант ХХ століття: культурологічні паралелі
НВ Ліва, НВ Левая
Київ, 2009
62009
Європейська романтична культура ХІХ ст. та вітчизняна рок-культура 1970-80 рр.: компаративний аспект
N Liva
Культура і сучасність, 79-85, 2009
62009
Бардівські тенденції в музичній культурі романтизму ХІХ століття та рок-культурі
LN Valeryevna
Мистецтвознавчі записки, 189-195, 2013
22013
Проблема статусу рок-культури у сучасному культурологічному просторі
НВ Ліва, НВ Левая
Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010
22010
Легенда про Фауста та її концептуальні модифікації в мистецтві романтичної традиції
НВ Ліва, НВ Левая
К.: Міленіум, 2009
22009
Рецепція сакрального в європейській музичній культурі другої половини ХХ–початку ХХІ століття: методологічний аспект
НГ Мозгальова, НВ Ліва
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 100-105, 2017
12017
Культурологічний контекст рецепції сакрального в музичному мистецтві Європи другої половини ХХ–початку ХХІ століть
НВ Ліва
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 160-166, 2016
12016
Історична ретроспектива рецепції сакрального у європейській культурі
НВ Ліва
Мистецтвознавчі записки, 171-178, 2015
12015
РОК-КУЛЬТУРА 1970-80-Х РОКІВ ТА МУЗИЧНИЙ РОМАНТИЗМ ХІХ СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЯ ФЕНОМЕНІВ
НВ Ліва
2019
Діалог епох у музичній рефлексії Арво Пярта: Credo
НВ Ліва
Науковий вісник Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського …, 2019
2019
Фрицюк Валентина Анатоліївна
НВ Ліва
2019
ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПІ ЧАЙКОВСЬКОГО 2019 № 2 (43) ISSN 2414-052X Науковий журнал. Виходить щоквартально
ТП Іванніков, ТВ Гусарчук, ЛА Гнатюк, ЛР Світайло, ТІ Андрущенко, ...
2019
РОК-КУЛЬТУРА 1970-80-Х РОКІВ ТА МУЗИЧНИЙ РОМАНТИЗМ ХІХ СТОЛІТТЯ: ТИПОЛОГІЯ ФЕНОМЕНІВ
V Frytsіuk, N Liva
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2019
2019
Феномен «смерті Автора» у постмодерністичному просторі Європи як знакове явище перехідних культурних процесів рубежу ХХ–ХХІ століть
N Liva
Scientific herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 79-88, 2018
2018
РЕЦЕПЦІЯ САКРАЛЬНОГО В ЕВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ–ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
N Mozgaliova, N Liva
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2018
2018
Музичний мінімалізм у контексті західноєвропейської метасвідомості
НВ Ліва
Часопис Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського, 6-16, 2018
2018
Європейський архетип сакрального в контексті історичного конфлікту віри та знання
Н Мозгальова, І Барановська, Н Ліва
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Наталя Мозгальова
І Барановська, Н Ліва
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Два фрагменти дослідницькоїдіяльності Б. Яворського в контексті музичного мислення епохи.
N Liva
Музичне мистецтво і культура, 210-223, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20