Оксана Андріївна Хаблюк (Каплун); Oksana Khablyuk (Kaplun)
Оксана Андріївна Хаблюк (Каплун); Oksana Khablyuk (Kaplun)
к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення
О Хаблюк, Л Будник
Галицький економічний вісник, 151-158, 2013
232013
Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю, його суть на необхідність впровадження в Україні
О Хаблюк, С Яцишин
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 827-831, 2017
172017
Контроль якості проведення аудиту ефективності
О Каплун, С Яцишин
Економічний аналіз. Наукові записки. Збірник наукових праць ТНЕУ, 282-284, 2006
17*2006
Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи
СР Яцишин, ОА Хаблюк
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного …, 2011
122011
Суть та необхідність аудиту ефективності
О Каплун, С Цебринська
Наука молода, 2006
72006
Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку
О Хаблюк, С Яцишин
Вісник Одеського національного університету. Економіка. 22 (3), 185-189, 2017
5*2017
Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи
О Хаблюк, С Яцишин
Економічний аналіз: Збірник наукових праць, 351-353, 2011
4*2011
Визначення критеріїв оцінки безпеки та ефективності роботи підприємств
О Хаблюк, Я Світлана
Система контролю в умовах глобалізації : закономірності та протиріччя, 207-212, 2010
32010
Еволюційні аспекти трактування категорії “собівартість”
О Каплун, С Тріль, С Яцишин
Міжнародна конференціф “Наука і освіта ‘2001” 3, 14-15, 2001
32001
Деякі аспекти організації оперативного контролю витрат на виробництво продукції
О Каплун
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2001
32001
Бюджет як економічна категорія та об’єкт бухгалтерського обліку установ державного сектору економіки
О Хаблюк, МО М.
Облік, оподаткування і контроль: матеріали IV міжнародної науково-практичної …, 2018
2*2018
Облікова політика: теоретичні аспекти формування
О Хаблюк, С Яцишин
Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи: Збірник …, 2012
2*2012
Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості
О Каплун
ТНЕУ, 2003
22003
Роль та організація побудови оперативного контролю витрат в управлінні
О Каплун
Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу, 178-180, 2001
22001
Оперативний контроль та облік витрат, їх взаємозв’язок
О Каплун
Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік в Україні на …, 2001
22001
Шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва в умовах ринку
О Каплун, С Тріль
Міжвузівська конференця “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”, 33-34, 2000
22000
Аудит ефективності: міжнародний досвід та становлення в Україні
ОА Хаблюк, ІВ Данилюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
12013
Етапи формування облікової політики підприємства
СР Яцишин, ОА Хаблюк
Львів: ЛДФА, 2011
12011
Нормативне регулювання питань необхідності формування облікової політики
О Хаблюк, С Яцишин
Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України, 343-346, 2011
1*2011
Економічний зміст категорій “витрати виробництва” та “собівартість” в процесі трансформації бухгалтерського обліку до умов ринкової економіки
О Каплун
Вісник Хмельницького національного університету 3 (6), 218-223, 2005
1*2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20