Наталія Починок (Pochynok N)
Наталія Починок (Pochynok N)
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Людські ресурси в обліковій теорії і практиці
НВ Починок
Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ, 2010
142010
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
132017
Методика формування обліково-аналітичної інформації про витрати на персонал на основі інвестиційного та витратного підходів
НВ Починок
Вісник Сумського національного аграрного університету.–2011.–Випуск 6 (2 …, 0
11*
Джерела формування якісної та кількісної складових персоналу підприємства
НВ Починок
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011
52011
Система обліково-аналітичного забезпечення управління персоналом
Н Починок
Управління розвитком 5, с. 110-111, 2011
42011
Проблеми підвищення кваліфікації працівників на підприємствах будівельно-інвестиційного комплексу
НВ Починок
Тернопіль: Принтер-інформ, 2007
32007
Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах
І Омецінська, Н Починок
ТНЕУ, 2017
22017
Методи обліку витрат на персонал відповідно до інформаційних потреб користувачів
НВ Починок
Сімферополь, ВД «АРІАЛ», 2011
22011
Бухгалтерський облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НЯ Микитюк, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
12018
Оцінка та контроль результатів провадження соціально відповідальної діяльності підприємства
НВ Починок
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
12017
Методика обліку процесу формування персоналу
НВ Починок
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного …, 2014
12014
Облік витрат на формування та розвиток персоналу
НВ Починок
МІБО КНЕУ, 2011
12011
Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств
Н Починок
Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського …, 2011
12011
Методи визначення вартості людських ресурсів підприємства
НВ Починок
МІБО КНЕУ, 2010
12010
Методика оцінки трудового потенціалу будівельної організації
НВ Починок
Галицький економічний вісник, 2009
12009
Оцінка організації праці в будівництві та напрями її вдосконалення
НВ Починок
Тернопіль: Економічна думка, 2007
12007
Оцінка ефективності використання будівельно-виробничого персоналу
НВ Починок
Тернопіль: Економічна думка, 2003
12003
Значення бухгалтерського обліку для сталого розвитку суб’єктів господарювання
НВ Починок
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Проблема зайнятості у світовій економіці та шляхи її подолання
Н Починок
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
Кореляція корпоративної соціальної відповідальності та показників фінансової звітності
НВ Починок
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20