Підписатись
Наталія Починок, Nataliia Pochynok, Н. В. Починок
Наталія Починок, Nataliia Pochynok, Н. В. Починок
ЗУНУ, Західноукраїнський національний університет, кафедра обліку і оподаткування
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
1192019
Людські ресурси в обліковій теорії і практиці
НВ Починок
Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ, 2010
202010
Методика формування обліково-аналітичної інформації про витрати на персонал на основі інвестиційного та витратного підходів
НВ Починок
Вісник Сумського національного аграрного університету.–2011.–Випуск, 167-172, 2011
132011
Система обліково-аналітичного забезпечення управління персоналом
Н Починок
Управління розвитком 5, с. 110-111, 2011
112011
Джерела формування якісної та кількісної складових персоналу підприємства
НВ Починок
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2011
102011
Бухгалтерський облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НЯ Микитюк, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
82018
Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах
І Омецінська, Н Починок
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 75-86, 2017
82017
Финансовый учет
ЯД Крупка, ЗВ Задорожный, НЯ Микитюк
К.:«Хай–Тек Пресс, 2011
82011
Методи обліку витрат на персонал відповідно до інформаційних потреб користувачів
НВ Починок
Сімферополь, ВД «АРІАЛ», 2011
82011
Проблеми підвищення кваліфікації працівників на підприємствах будівельно-інвестиційного комплексу
НВ Починок
Тернопіль: Принтер-інформ, 2007
72007
Методика обліку процесу формування персоналу
НВ Починок
Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного …, 2014
62014
Оцінка та контроль результатів провадження соціально відповідальної діяльності підприємства
НВ Починок
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
52017
Innovation Management and Automated Accounting in the Chaotic Storage Logistics
ZM Zadorozhnyi, V Muravskyi, N Pochynok, A Hrytsyshyn
Sumy State University, 2020
42020
Значення бухгалтерського обліку для сталого розвитку суб’єктів господарювання
НВ Починок
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
42018
Методика формування облiково-аналiтичної iнформацiї про витрати на персонал на основi iнвестицiйного та витратного пiдходiв
НВ Починок
Вiсник Сумського нацiонального аграрного унiверситету 6, 167, 2011
42011
Кореляція корпоративної соціальної відповідальності та показників фінансової звітності
Н Починок
Cтан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні …, 2016
32016
Фінансовий облік: підруч. 4 ге вид., допов. і перероблене
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
К.: Кондор, 2012
32012
Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств
НВ Починок
32012
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НВ Починок
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2012
32012
Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
НВ Починок
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20