Follow
Орлова Вікторія Миколаївна
Орлова Вікторія Миколаївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011
662011
Стратегія інноваційного розвитку підприємства
В Орлова
Економічний нобелівський вісник, 79-85, 2015
322015
Європейська транспортна політика: орієнтири для залізничного транспорту України
ВМ Орлова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 52-56, 2010
102010
Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: управлiння, оцiнка, стратегiя: монографiя
ВА Павлова, ОВ Кузьменко, ВМ Орлова, ГА Рижкова
92011
Інноваційна діяльність підприємств в контексті стратегічного управління
ВМ Орлова
Економічний нобелівський вісник 1 (7), 330-336, 2014
8*2014
Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні
СВ Дубінський, ВМ Орлова
Академічний огляд, 12-20, 2017
72017
Исследование профиля покупателей экологически безопасной продукции
ВН Орлова
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 280–286-280–286, 2012
62012
Моделювання динаміки оборотних запасів в умовах зміни форм власності на підприємствах
ВМ Орлова
Актуальні проблеми економіки, 72, 2009
62009
Оцінка фінансових інвестицій та її вплив на достовірність балансу
В Орлова
Бухгалтерський облік і аудит, 40-42, 2008
62008
О программном подходе к реализации стратегии
ВА Павлова, ДМ Пармакли, ВН Орлова
Вестник НГИЭИ, 40-51, 2012
42012
Сучасний стан залізничного транспорту України та аналіз проблем, що ускладнюють його функціонування в Європейському просторі
ВМ Орлова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 92-100, 2011
42011
Сучасний стан обліку запасів в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення
ВМ Орлова, ДР Кокошвілі
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
32017
Оцінка та використання цінової еластичності попиту для обґрунтування управлінських рішень
СВ Кузьмінов, ВМ Орлова
Економічний аналіз 3 (14), 88-95, 2013
32013
Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку
ВВ Орлова, НІ Остап’юк
Економiчний часопис-XXI, 2011
32011
Сутність та формування сукупного економічного потенціалу залізничного транспорту України
ВМ Орлова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 34-39, 2010
32010
Проблема євроінтеграції вітчизняного залізничного транспорту в контексті теорії систем управління
ВМ Орлова
Режим доступу: http://vuzlib. com. ua/articles/book/6619-Problema_% D1 …, 2010
32010
Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку
ОРС В.М. Орлова, О.В. Кузьменко
Європейський вектор економічного розвитку, 112-120, 2016
22016
Потенциал оптовой и розничной торговли при реализации продукции органического земледелия
ВН Орлова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2013
22013
Конкурентні переваги: взаємозв'язок ринкових характеристик і рівнів управління
ВМ Орлова, ЛА ГОНЧАР
Академічний огляд, 152-159, 2010
22010
Аналитический обзор теоретических основ угольной газификации
КАА Гулямов Ю.М., Орлова В.Н.
Вопросы химии и химической технологии, 101-105, 2002
22002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20