Follow
Галицька Е.В.
Галицька Е.В.
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків
Е Галицька, Л Висоцька
Банківська справа, 19-25, 2002
532002
Теорія статистики: підручник
НВ Ковтун, ЕВ Галицька
Київ: Знання, 2012
38*2012
Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні/за ред. ВД Базилевича
І Вернадський
К.: Знання 862 (2), 2009
282009
Фінансова статистика: навч. посіб.
ЕВ Галицька
К.: Кондор, 2008
202008
Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування
Е Галицька, Н Донкоглова
17*2011
Роль ділової етики у формуванні особистості студента
Е Галицька, Н Донкоглова
62009
Фінансові результати діяльності банків України
ЕВ Галицька
Вісник НБУ.–2006 2008, 64-69, 2007
62007
Ринок нерухомості в Україні: особливості та проблеми
ЕВ Галицька
Проблеми науки, 2012
42012
Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування
Е Галицька, Н Донкоглова
ВПЦ НаУКМА, 2012
32012
Гармонізація національної системи статистичної інформації з міжнародними стандартами
А Єріна, Е Галицька
32002
Природа конфліктів у вищих навчальних закладах та шляхи їх розв'язання
Е Галицька, Н Донкоглова
22010
Етапи формування та розвитку статистики як науки єрова
ЕВ Галицька, ОК Прiм
22008
Фiнансовi результати дiяльностi банкiв України
ЕВ Галицька
Вiсник НБУ., 64, 2006
22006
Оцінка інвестиціоної привабливості готельного господарства регіонів України
СВ Семиколєнова, ЕВ Галицька
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
22006
Використання статистичних класифікацій в аналізі економічних явищ і процесів
ЕВ Галицька
Збірник наукових праць. Економіка: проблема теорії та практика …, 2003
22003
Статистичне забезпечення проведення вибіркових обстежень на підприємствах готельного господарства
ЕВ Галицька
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики:[збірник наукових праць …, 0
2
Особливості мови і стилю викладення матеріалу наукових досліджень
Е Галицька
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2022
12022
Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті
Е Галицька, О Прімєрова, С Сєміколенова
12017
Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище
Е Галицька, Н Донкоглова
12014
Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів
ЕВ Галицька, НА Донкоглова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20