Підписатись
Галицька Е.В.
Галицька Е.В.
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків
Е Галицька, Л Висоцька
Банківська справа, 19-25, 2002
522002
Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні/за ред. ВД Базилевича
І Вернадський
К.: Знання 862 (2), 2009
282009
Теорія статистики: підручник
НВ Ковтун, ЕВ Галицька
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2008
28*2008
Фінансова статистика: навч. посіб.
ЕВ Галицька, НВ Ковтун
К.: Кондор, 2008
182008
Фінансова статистика: навч. посіб.
ЕВ Галицька, НВ Ковтун
К.: Кондор, 2008
182008
Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування
Е Галицька, Н Донкоглова
10*2011
Ринок нерухомості в Україні: особливості та проблеми
ЕВ Галицька
Проблеми науки, 2012
72012
Роль ділової етики у формуванні особистості студента
Е Галицька, Н Донкоглова
72009
Фінансові результати діяльності банків України
ЕВ Галицька
Вісник НБУ.–2006 2008, 64-69, 2007
62007
Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування
Е Галицька, Н Донкоглова
ВПЦ НаУКМА, 2012
22012
Етапи формування та розвитку статистики як науки єрова
ЕВ Галицька, ОК Прiм
22008
Фiнансовi результати дiяльностi банкiв України
ЕВ Галицька
Вiсник НБУ., 64, 2006
22006
Використання статистичних класифікацій в аналізі економічних явищ і процесів
ЕВ Галицька
Збірник наукових праць. Економіка: проблема теорії та практика …, 2003
22003
Гармонізація національної системи статистичної інформації з міжнародними стандартами
А Єріна, Е Галицька
22002
Статистичне забезпечення проведення вибіркових обстежень на підприємствах готельного господарства
ЕВ Галицька
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики:[збірник наукових праць …, 0
2
РОЛЬ КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН» ТА «ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ» У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
ЕВ Галицька, НА Донкоглова
12017
Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище
ЕВ Галицька, НА Донкоглова
Магістеріум. Економічні студії, 18-20, 2014
12014
Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів
ЕВ Галицька, НА Донкоглова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Природа конфліктів у вищих навчальних закладах та шляхи їх розв'язання
Е Галицька, Н Донкоглова
12010
Оцінка інвестиціоної привабливості готельного господарства регіонів України
СВ Семиколєнова, ЕВ Галицька
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
12006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20