Олександра Соколюк
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібник
ПОП Жук Ю.О., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П.
К.: Педагогічна думка, 2012
38*2012
Характерні ознаки структури комп’ютерно орієнтованого навчального середовища
ЮО Жук, ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 100-109, 2005
342005
Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт
YO Zhuk, OM Sokolyuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
312006
Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт
YO Zhuk, OM Sokolyuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
312006
Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційнокомунікаційних технологій
ОМ Соколюк, ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць, 96-99, 2005
29*2005
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник
ПКС Жалдак М.І., Шут М.І., Жук Ю.О., Дементієвська
К.: Педагогічна думка, 2012
17*2012
Інтернет орієнтовані педагогічні технології: проблема інтерпретації поняття
ЮО Жук, ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (30), 2012
142012
Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики
ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (2), 2007
142007
Проблема оцінювання результатів освітнього процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання учнів
ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 25-37, 2017
102017
Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник
" Атіка", 2014
102014
Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет
ОП Пінчук, ОМ Соколюк
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ…, 2013
102013
Проблема розширення кола дидактичних засобів навчання фізики: ІКТ аспект
ОМ Соколюк, ОП Пінчук
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 2015
92015
Особливості використання засобів ІКТ у предметно орієнтованій проектній діяльності
ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (26), 2011
92011
Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання з фізики в школі: посібник
ПКС Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, І.В. Соколова
К. Педагогічна думка, 2011
92011
Комп’ютерно орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному процесі
ВЮ Биков, СП Величко, ЮО Жук, ОМ Соколюк
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2016
82016
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
ОМ Соколюк
Наукові записки. 1 (9), 166-173, 2016
82016
Формування умінь і навичок учнів у навчальному процесі з використанням мережних технологій
О Соколюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2013
82013
Середовища навчання для реалізації навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у старшій школі
О Соколюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2015
72015
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ КОМП‘ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
О Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (2), 2007
72007
Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь старшокласників в процесі навчання фізики в умовах комп ‘ютерно орієнтованого середовища [Електронний ресурс]
ОМ Соколюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20