Кафедра української мови
Кафедра української мови
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання української мови в гімназії
СО Караман
К.: Ленвіт 272, 5, 2000
1472000
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
СО Караман
К.: Літера ЛТД, 2011
262011
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах
МІ Пентилюк, АГ Галетова, СО Караман, ТВ Коршун, АВ Нікітіна, ...
К.: Ленвіт, 183, 2000
192000
Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника
С Караман
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
162010
Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності:[монографія]
ОЛ Доценко
К.: Міленіум, 2006
122006
Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02/Караман Станіслав Олександрович
СО Караман
Караман Станіслав Олександрович.− К, 2000
112000
Сучасна українська літературна мова
СО Караман, ОВ Караман, МЯ Плющ
Київ: Літера ЛТД, 2011
92011
Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів
СМ Дишлева
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
92008
Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії
С Караман, В Тихоша
Дивослово, 2001
82001
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: посібник для студентів пед. університетів та інститутів
МІ Пентилюк, ЗП Бакум, ОМ Горошкіна, СО Караман, ОВ Караман, ...
Ленвіт, 2011
72011
Технологія навчання української мови в гімназії
С Караман
Українська література в загальноосвітній школі, 25-28, 2005
72005
Методика навчання української мови в середнiх освiтнiх закладах та iн.; за ред. МI Пентилюк
МI Пентилюк, СО Караман, ОВ Караман
62004
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
62002
Модальність у вираженні об'єктивно-з'ясувальних відношень
ОЛ Доценко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2001
62001
Позакласна робота з української мови
СО Караман
Українська мова і література в загальноосвітніх школах 9, 45-47, 2004
52004
Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології
ОА Копусь
Наука і освіта, 78-83, 2012
42012
Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
С Караман, ОВ Караман
Сучасні стратегії університетської освіті: якісний вимір: матеріали Міжнар …, 2012
32012
Українська мова: усний і письмовий (диктант) екзамени: поглиблений етап вивчення
СО Караман
Магістр-S, 1998
31998
Імпліцитні смисли в комунікативно-прагматичній структурі судового дискурсу
О Доценко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20