Юрій Богач
Юрій Богач
к.е.н, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, ТНЕУ
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 121-129, 2009
182009
Управління інформаційними зв’язками: Навчальний посібник
РР Августин, Ю Богач
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
122013
Регулювання державного сектору економіки на національному та регіональному рівнях
ЮА Богач
Автореф… канд. екон. наук.–08.00 3, 0
9
Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій в умовах динамічного зовнішнього середовища
ЮА Богач
Наука молода.–2012.–Випуск 18, 9-13, 2012
52012
Модернiзацiя суспiльного сектору економiки в умовах глобальних змiн: монографiя/А. Федорiвна, Мельник (заг. ред.)
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васiна, ...
52009
Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання
ПП Микитюк
монографія/за заг. ред. ПП Микитюка.–Тернопіль: Видавничополіграфічний центр…, 2014
42014
Функції адміністративного менеджменту органів державної влади в умовах динамічного зовнішнього середовища
НМ Кривокульська, ЮА Богач
Інноваційна економіка, 23-27, 2013
32013
Некоторые особенности химического состава глинистых пород в связи с применением их в агрофитоценозах
ЯФ Канана, СП Швиндлерман, ЮА Богач, ЛГ Петренко, ВГ Саенко, ...
Растения и промышленная среда. Вып. 13.—Свердловск, 1990., 1990
31990
Удосконалення інформаційних основ логістичної діяльності туристичних організацій як напрям зміцнення потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації
ЮА Богач
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного…, 2015
12015
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВИ
Ю БОГАЧ
Вип, 2006
12006
Організація комунікацій в процесі забезпечення адміністративної діяльності
Ю БОГАЧ
URL: http://dspace. tneu. edu. ua/bitstream/316497/6756/1/% D0 91, D0, 0
1
Роль та проблеми малого підприємництва
ЮА Богач, Н Сивак
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного…, 2019
2019
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ПІДТРИМКИ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Ю Богач
Наука молода, 94-102, 2014
2014
ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ЮА Богач
ББК 65.013 я43 П78, 160, 2010
2010
Кривокульська НМ
ЮА Богач
НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
Ю БОГАЧ, Н ХОЛОНІВСЬКА
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО АУТСОРСИНГУ
Ю БОГАЧ
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Ю Богач, НФ Волкова, Б Данилишин, ЛІ Іщук, ЛО Плахотнікова, ...
МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В ПОДОЛАННІ СЕКТОРАЛЬНИХ АСИМЕТРІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЮА Богач
Наші автори
ІА Ажаман, СБ Алєксєєв, НІ Алєксєєва, ЮМ Барташевська, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20