Follow
Олександра Кочура \Alexandra Kochura
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення поняття «спеціальні знання» та їх використання у кримінальному провадженні
ОО Кочура
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу, 284-286, 2017
172017
Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження
ОО Кочура
Харків, НікаНова монографія, 2015
152015
Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
ВВ Романюк
Право і безпека.–2016.–№ 4 (63).–С. 81-85, 2016
142016
Європейський суд з прав людини в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод громадян України
ОО Кочура, ЕА Кочура
Харків, 2015
142015
Практика та рішення Європейського суду з прав людини як джерела права в судовій практиці України
ОО Кочура
Форум права 1, 286-293, 2014
92014
Окремі аспекти виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини
ОО Кочура
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 116-121, 2015
72015
Правовий інститут представництва неповнолітнього потерпілого як один з видів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб у кримінальному …
ОО Кочура
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 80-87, 2013
72013
Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві
ОО Кочура
Право і безпека, 11-14, 2011
62011
Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в аспекті перегляду судових рішень за нововиявленими або …
ОС Розумовський, ОО Кочура
Juris Europensis Scientia.–2022.–Вип. 4.–С. 82-87, 2022
52022
Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України
ОО Кочура
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 168-174, 2012
4*2012
Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців
ОО Кочура
Журнал східноєвропейського права, 40-45, 2016
32016
Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців
ОО Кочура
Журнал східноєвропейського права, 40-46, 2016
32016
Підстави та суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини
ОО Кочура, ЕА Кочура
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
32015
Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
СЄ Абламський
Право і безпека, 80-84, 2014
32014
Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування
ОО Кочура
Право і безпека, 124-127, 2013
32013
Про окремі аспекти імплементації міжнародних правових стандартів щодо забезпечення прав неповнолітніх потерпілих у кримінальному процесі України
ОО Кочура, АВ Даниленко
Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового …, 2019
22019
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІО Гарна-Іванова, ГІ Глобенко, АВ Даниленко, ...
Харків: ХНУВС, 2016.-103 с., 2016
22016
Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого
ОО Кочура
Науковий вісник гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція 2 (15 …, 2015
22015
Отдельные аспекты правового института представительства несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе Украины: история и современность
АА Кочура
Закон и жизнь (Кишинев), 43-48, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20