Храпунова Яна Володимирівна/Yana Khrapunova
Храпунова Яна Володимирівна/Yana Khrapunova
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
І Манцуров, М Дмитро, Я Храпунова
Журнал європейської економіки 17 (4), 413-437, 2019
22019
Статистичне забезпечення інституційного планування як складової державного регулювання ринкової економіки
ІГ Манцуров, ЯВ Храпунова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування
ІІ Репін, ІВ Молчанова, ЯВ Храпунова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
12014
Ukrainian National Idea in the Context of the Democratic Solidarism Ideology
I Mantsurov, Y Khrapunova, V Makhonin
Демографія та соціальна економіка, 35-49, 2020
2020
ОЦЕНИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРАН ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
ЯВ Храпунова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2020
2020
International standards of inclusive growth as a basis for shaping an efficient economic policy of the state
I Mantsurov, D Mantsurov, Y Khrapunova
Journal of European Economy 17 (4), 398-421, 2019
2019
IG MANTSUROV
IG MANTSUROV, YV KHRAPUNOVA
Видавці та засновники, 96, 2019
2019
Statistical measurement of the inclusive growth characteristics in Ukraine
IG Mantsurov, Y Khrapunova
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних …, 2019
2019
Еволюція парадигми розвитку регіонів у контексті світових глобалізаційних трансформацій
ІГ Манцуров, ИГ Манцуров, ЯВ Храпунова, ЯВ Храпунова, ...
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019
2019
Методологічні засади вимірювання статистичних характеристик процесу глобалізації
ЯВ Храпунова
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ИГ Манцуров, ЯВ Храпунова, АН Манцурова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2019
2019
Инклюзивное развитие как ответ на современные вызовы глобализации
ИГ Манцуров, АА Сигайов, ЯВ Храпунова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2019
2019
Інклюзивне зростання як відповідь на сучасні виклики глобалізації
ІГ Манцуров, ИГ Манцуров, АО Сігайов, АА Сигайов, ЯВ Храпунова, ...
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019
2019
Ukraine in the international benchmark of fraud and error in social security systems
Y Khrapunova
25th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar "Quantitative Methods in …, 2018
2018
Нові підходи до протидії глобальним соціально-економічним викликам як основа подолання патологічних явищ у розвитку економіки України
ІГ Манцуров, ДІ Манцуров, ЯВ Храпунова
Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна, 73-84, 2018
2018
Державна політика регіонального розвитку України: інформаційно-аналітичне забезпечення розробки та реалізації: монографія
ІГ Манцуров, ЗП Бараник, ОЮ Рудченко, СГ Дрига, ЯВ Храпунова
2018
Evaluation of Natural Growth and Migration Flows Influence on Social and Economic Development of Ukraine
Y Khrapunova
"Statistical Methods in Socio-Economic Research – Theory and Applications …, 2017
2017
Статистичне забезпечення антикризової економічної політики держави
ЯВ Храпунова
Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та …, 2017
2017
Роль международной миграции в изменении потенциала образования в различных группах стран
ЯВ Храпунова
Международная научно-практическая конференция "РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО …, 2017
2017
Індивідуальний тероризм як актуальний об'єкт прикладних статистичних досліджень
МВ Карманов, СІ Кузін, ЯВ Храпунова
КНЕУ Вчені записки: зб. наук. пр., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20