Підписатись
Мазуренок Оксана (O. Mazurenok)
Мазуренок Оксана (O. Mazurenok)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічне значення лісів України та стратегія їх ефективного розвитку
О Мазуренок
Науковий вісник Херсонського державного університету, 209-212, 2014
92014
Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи
ТМ Королюк, ОР Мазуренок
Галицький економічний вісник 70 (3), 59-70, 2021
82021
Тенденції розвитку машинобудівної галузі України в аспектах державної політики
O Mazurenok
Skhid, 19-24, 2018
52018
Оптимізація диверсифікації виробничих процесів машинобудівних підприємств за критеріями ліквідності їх активів
ОР Мазуренок
Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
52012
Упровадження автоматизованих систем оптимізації продукції машинобудівних підприємств як один із напрямів диверсифікації діяльності підприємств
ОР Мазуренок
Економічний вісник Донбасу, 118-124, 2012
52012
Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни
НІ Синькевич, ОР Мазуренок
Синькевич НІ, 2011
52011
Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств
ОР Мазуренок, ОР Мазуренок
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2013
32013
Особливості формування законодавчо-нормативної бази розвитку сектору машинобудування (На прикладі автопрому)
ОР Мазуренок
Сумський державний університет, 2012
32012
Фактори підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад
СМ Співак, ТМ Королюк, ОР Мазуренок
Галицький економічний вісник 61 (6), 22-29, 2019
22019
Соціальний аудит як інструмент оцінювання корпоративної соціальної відповідальності
ОР Мазуренок, УМ Плекан
Інноваційна економіка, 174-179, 2019
22019
Віртуальні лабораторії у STEM-освіті
ОР Мазуренок, ГМ Скасків
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
Evaluation of the Effectiveness of the Application of Information and Communication Component in the Formation of Entrepreneurial Competence of Economists
O Mazurenok, T Korolyuk
2021 11th International Conference on Advanced Computer Information …, 2021
12021
Формування підприємницької компетентності на першому рівні базового курсу інформатики
ОВ Барна, ОР Мазуренок
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
ДИНАМІКА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
СГМ Мазуренок Оксана Романівна
Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції …, 2019
12019
Нормативно-правові засади розвитку промисловості в Україні (на прикладі машинобудування)
ОР Мазуренок
Галицький економічний вісник, 28-41, 2018
12018
Розробка алгоритму оптимізації та оцінювання ефективності диверсифікації виробничих процесів
ОР Мазуренок
Економiчний часопис-XXI, 18-21, 2013
12013
Аспекти проведення фінансової диверсифікації на машинобудівних підприємствах
ОР Мазуренок
Матеріали Ⅱ науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти …, 2012
12012
Диверсифікація діяльності машинобудівних підприємства як один із варіантів подолання економічної кризи
ОР Мазуренок
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни
О Мазуренок
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
12010
Диверсифікація діяльності під приємства як один із варіантів виходу з економічної кризи
НІ Синькевич, ОР Мазуренок
Вісн. Криворіз. екон. ін-ту КНЕУ/Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана …, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20