Кравченко Вера Алексеевна
Кравченко Вера Алексеевна
Одесский национальный экономический университет, кафедра менеджмента организаций и
Подтвержден адрес электронной почты в домене te.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони: Підручник
ЮВ Макогон, ВІ Ляшенко, ВО Кравченко
Донецьк: ДонНУ, 2005
442005
Основи менеджменту: навчальний посібник
ВО Кравченко
Одеса: Атлант, 2012
38*2012
Основи менеджменту
ВО Кравченко
Навчальний посібник, 2012
382012
«Менеджмент»
ВО Кравченко
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, 167, 2007
24*2007
Розробка сучасного стандарту з управління ризиками-важливий чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності в Україні
В Кравченко
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр.-К.: ВПЦ «Київський …, 2008
172008
До питання про сучасну концепцію місцевого самоврядування
В Кравченко
Переваги місц. самоврядування: Міжнар. конф.«Переваги місцевого …, 2001
172001
Корпоративна культура, як стратегічна конкурентна перевага підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Науковий журнал. Вісник хмельницького національного університету. 1 (3), 2011
122011
Соціально-економічна модель механізму мотивації праці управлінців підприємств
ВО Кравченко, ІФ Кошелупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць Одеського …, 2005
12*2005
Кадрові ризики в системі управління персоналом організації.
ВО Кравченко
Науковий журнал «Економіка і Фінанси», 15-23, 2016
11*2016
Стан та шляхи подальшої імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні
В Кравченко
Проблеми формування доброчесного, належного місцевого самоврядування: зб …, 2008
92008
Активізація інноваційного розвитку - підґрунтя економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Стратегія економічного розвитку України, 92-96, 2014
82014
Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2013
82013
Кадрова безпека – основа економічної безпеки підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Cоціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць, 301-306, 2014
72014
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
72012
«Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства».
ВО Кравченко
Навчальний посібник. Вип. та доп., з грифом МОНУ (лист №1/11-5144 від 15 …, 2010
72010
«Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства»
ВО Кравченко
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, 260, 2008
72008
Система мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2016
52016
Науковометодичні аспекти процесу управління стратегічними ризиками: монографія
ІО Кузнецова, ВО Кравченко, ОЮ Малютенко
Одеса: Атлант 188, 5, 2015
52015
Організаційна культура як складова конкурентних переваг підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2015
52015
Синергетичні ефекти інноваційної діяльності підприємств у контексті технологічного оновлення економіки України
ВО Кравченко
Збірник наукових робіт «Управління розвитком», 64-70, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20