Подписаться
Кравченко Вера Алексеевна
Кравченко Вера Алексеевна
Одесский национальный экономический университет, кафедра менеджмента организаций и
Подтвержден адрес электронной почты в домене te.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи менеджменту: навчальний посібник
ВО Кравченко
Одеса: Атлант, 2012
82*2012
Основи менеджменту
ВО Кравченко
Навчальний посібник, 2012
822012
«Менеджмент»
ВО Кравченко
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, 167, 2007
73*2007
Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони: Підручник
ЮВ Макогон, ВІ Ляшенко, ВО Кравченко
Донецьк: ДонНУ, 2005
532005
Кадрові ризики в системі управління персоналом організації.
ВО Кравченко
Науковий журнал «Економіка і Фінанси», 15-23, 2016
28*2016
Розробка сучасного стандарту з управління ризиками–важливий чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності в Україні
В Кравченко
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр.-К.: ВПЦ «Київський …, 2008
252008
Соціально-економічна модель механізму мотивації праці управлінців підприємств
ВО Кравченко, ІФ Кошелупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць Одеського …, 2005
25*2005
Корпоративна культура, як стратегічна конкурентна перевага підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Науковий журнал. Вісник хмельницького національного університету. 1 (3), 2011
242011
Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Одеський національний економічний університет, 2017
182017
Кадрова безпека – основа економічної безпеки підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Cоціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць, 301-306, 2014
182014
До питання про сучасну концепцію місцевого самоврядування
В Кравченко
Переваги місцевого самоврядування: матер. Міжнар. конф.(м. Ірпінь, 29–30 …, 2001
182001
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
162012
Система мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2016
132016
Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2013
122013
Корпоративна культура як складова конкурентних переваг підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Вісник соціально-економічних досліджень, 2019
11*2019
Стан та шляхи подальшої імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні
В Кравченко
Проблеми формування доброчесного, належного місцевого самоврядування: зб …, 2008
112008
Організаційна культура як складова конкурентних переваг підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2015
92015
Розвиток цифрових комунікацій в умовах діджиталізації економіки Укрaїни: проблеми та можливості/Елетронне фахове видання “Ефективна економіка”
О Глєбова, В Кравченко
Ефективна економіка 9, 2021
82021
Активізація інноваційного розвитку - підґрунтя економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Стратегія економічного розвитку України, 92-96, 2014
82014
«Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства».
ВО Кравченко
Навчальний посібник. Вип. та доп., з грифом МОНУ (лист №1/11-5144 від 15 …, 2010
82010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20