Кравченко Вера Алексеевна
Кравченко Вера Алексеевна
Одесский национальный экономический университет, кафедра менеджмента организаций и
Подтвержден адрес электронной почты в домене te.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони: Підручник
ЮВ Макогон, ВІ Ляшенко, ВО Кравченко
Донецьк: ДонНУ, 2005
452005
Основи менеджменту: навчальний посібник
ВО Кравченко
Одеса: Атлант, 2012
39*2012
Основи менеджменту
ВО Кравченко
Навчальний посібник, 2012
392012
«Менеджмент»
ВО Кравченко
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, 167, 2007
30*2007
Розробка сучасного стандарту з управління ризиками-важливий чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності в Україні
В Кравченко
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр.-К.: ВПЦ «Київський …, 2008
192008
До питання про сучасну концепцію місцевого самоврядування
В Кравченко
Переваги місц. самоврядування: Міжнар. конф.«Переваги місцевого …, 2001
182001
Корпоративна культура, як стратегічна конкурентна перевага підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Науковий журнал. Вісник хмельницького національного університету. 1 (3), 2011
142011
Соціально-економічна модель механізму мотивації праці управлінців підприємств
ВО Кравченко, ІФ Кошелупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць Одеського …, 2005
14*2005
Кадрові ризики в системі управління персоналом організації.
ВО Кравченко
Науковий журнал «Економіка і Фінанси», 15-23, 2016
12*2016
Оцінка впливу організаційної культури на ефективність та конкурентоспроможність підприємства
ВО Кравченко, ВГ Никифоренко
Бізнес Інформ, 260-263, 2012
92012
Стан та шляхи подальшої імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні
В Кравченко
Проблеми формування доброчесного, належного місцевого самоврядування: зб …, 2008
92008
Активізація інноваційного розвитку - підґрунтя економічної безпеки підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Стратегія економічного розвитку України, 92-96, 2014
82014
Інноваційний розвиток як основа економічної безпеки підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2013
82013
«Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства».
ВО Кравченко
Навчальний посібник. Вип. та доп., з грифом МОНУ (лист №1/11-5144 від 15 …, 2010
82010
«Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства»
ВО Кравченко
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, 260, 2008
82008
Кадрова безпека – основа економічної безпеки підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Cоціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць, 301-306, 2014
72014
Роль іміджу в створенні конкурентних переваг підприємства
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
Одеський національний економічний університет, 2017
62017
Організаційна культура як складова конкурентних переваг підприємства (Стаття)
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2015
62015
Економічні функції держави
В Кравченко
Право України, 10-12, 1993
61993
Система мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства
ВО Кравченко
Науковий вісник ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки …, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20