Ластовський Валерій Васильович / Lastovskyi Valerii / http://orcid.org/0000-0001-8900-5569
Ластовський Валерій Васильович / Lastovskyi Valerii / http://orcid.org/0000-0001-8900-5569
КНУКіМ, Факультет журналістики і міжнародних відносин
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII-у XVIII-му ст: історіографічні аспекти: монографія
Ластовський
Логос, 2006
72006
Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія)
Ластовський
72002
Канонічне право: особливості еволюції в Україні в епоху феодалізму
Ластовський
Черкаси: РВВ Черкаського інституту управління, 24, 2002
72002
Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці XVII - у XVIII ст. в історії та історіографії
Ластовський
Київ: Фенікс, НКПІКЗ, 2008
6*2008
Печери Успенського Виноградського (Ірдинського) монастиря
Ластовський
Лаврський альманах, 102-108, 2010
32010
Печерний комплекс Виноградського монастиря на Черкащині
Ластовський
Матеріали IV Міжнародної археологічної конференції студентів і молодих …, 1996
31996
Мистецтво і нумізматика: функціональний зв’язок
Ластовський
Питання історії науки і техніки, 73-77, 2014
22014
Чернецтво Юрія Хмельницького
Ластовський
Генеза, 64-76, 2006
22006
Шлях до реалізації релігійної свободи. Пінська конгрегація 1791 року
Ластовський
Пам'ять століть, 55-58, 2002
22002
Проблема повстанського руху 1920-х рр. у сучасній українській історіографії
Ластовський
Визвольний шлях, 71-76, 2001
2*2001
Переяславсько-Бориспільська єпархія у ХVIII ст.
Ластовський
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1998
21998
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА ПЕРІОДУ ФЕОДАЛІЗМУ НА СТОРІНКАХ «КИЇВСЬКИХ ЄПАРХІАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ»
Ластовський
Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ.—Вип 10, 64-70, 2009
1*2009
Собор самопізнання”(Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17-30 жовтня 1927 року. Документи і матеріали/Упорядники: СІ Білокінь, ІМ Преловська, ІМ …
ВВ Ластовський
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 232-233, 2008
12008
Православна церква у суспільно-політичній ситуації на Правобережній Україні в 1760-х рр.(погляди МО Максимовича)
Ластовський
Наука. Релігія. Суспільство, 2005
12005
Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату: інтерпретації в історіографії
Ластовський
Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році …, 2019
2019
Право і церква в середньовічній Україні
Ластовський
Часопис української історії, 146-147, 2019
2019
Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.
Ластовський
Церква-наука-суспільство: питання взаємодії, 94-97, 2019
2019
Фортифікаційні об'єкти кінця XVII-XVIII ст. на теренах України в контексті міжнародних відносин: історіографічні аспекти (Частина І)
Л Моравець
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 178-192, 2019
2019
Канонічне право: характер співвідношення з державним і міжнародним правом
Ластовський
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 143-152, 2019
2019
Геополітичні інтереси Москви і діяльність Дмитра Вишневецького: від історіографічного міфу до реальності
Ластовський
Гілея, 36-39, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20