Підписатись
Олена Михайлівна Воєділова (Почтар)
Олена Михайлівна Воєділова (Почтар)
доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні: монографія
МО Носко, СВ Гаркуша, ОМ Воєділова
Київ: СПД Чалчинська НВ 300, 2014
922014
Рухова активність і заняття фізичними вправами як необхідна умова здоров’язбереження
МО Носко, ОМ Воєділова, СВ Гаркуша, ЮМ Носко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
82018
Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання
МО Носко, ОА Архипов, СВ Гаркуша, ОМ Воєділова, ЮМ Носко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2017
72017
Шляхи оптимізації професійно-педагогічної підготовки вчителів фізичної культури в аспекті збереження здоров’я школярів
О Почтар
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2009
52009
Стабілографічні показники статодинамічної рівноваги як один з критеріїв здоров’я школярів
МО Носко, ММ Огієнко, ОМ Почтар
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г …, 2009
5*2009
Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності
ОМ В'яла
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
4*2019
Позашкільна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання як спосіб підвищення рухової активності та покращення стану здоров’я учасників освітнього процесу
МО Носко, СВ Гаркуша, ОМ Воєділова, ЮМ Носко, ЛГ Гришко
Чернігівський національний педагогічний університет імені ТГ Шевченка, 2017
42017
Методика збереження здоров’я дівчаток початкової школи у позакласній роботі з фізичної культури
ОМ Почтар
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
42009
Філогенетичні передумови та онтогенетичні чинники раціоналізації рухової активності дітей і молоді
СВ Гаркуша, НМ Хольченкова, ОМ Воєділова, ВВ Гаркуша
ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017
32017
Готовність вчителів фізичної культури до використання національних рухливих ігор як засобу етнопедагогіки
ОМ Воєділова, АО Корнєва, АС Козир
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії їх фізичного і інтелектуального розвитку
ОМ Вітченко, ЛЛ Лисенко, ОМ Воєділова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНИМИ ЗАНЯТТЯМИ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
ЛЛ Лисенко, ОВ Багінська, АМ Заровна, ОМ Почтар, ММ Огієнко, ...
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г …, 2010
22010
Формування основ здоров'я дівчаток початкової школи в процесі позаурочних занять з художньої гімнастики
ОМ Почтар
Київ, 2010
22010
Оптимізація фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи на основі впровадження новітніх педагогічної технологій та компетентнісного підходу
ММ Огієнко, ПМ Огієнко, ЛЛ Лисенко, ОВ Багінська, ОМ Почтар
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка, 2009
22009
Удосконалення технічної майстерності гімнасток-художниць
ОМ Почтар
Вісник ЧДПУ ім. ТГ Шевченко.–Чернігів: ЧДПУ, 299-303, 2006
22006
Шляхи розвитку емпатії у майбутніх фахівців з фізичного виховання
ЛЛ Лисенко, АМ Вітченко, ОМ Воєділова
Вісник Національного університету" Чернігівський колегіум" імені ТГ Шевченка, 2019
12019
Етнопедагогічні особливості викладання фізичного виховання та хореографії в контексті педагогічної концепції Карла Орфа
О Воєділова
Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole …, 2017
12017
Методичні аспекти впровадження спеціального курсу «Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів» на факультетах фізичного виховання
ОМ Почтар
Редакційна колегія, 177, 2012
12012
Прояв властивостей уваги в жіночому футболі
О Почтар, Л Лисенко, С Давиденко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г …, 2007
1*2007
Кейс адаптації дизайну дисциплін до умов дистанційного навчання
ОМ Воєділова, АМ Вітченко, ЛЛ Лисенко
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум», 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20