Юлія Петрівна Пащенко/ Yuliia Paschenko/ https://orcid.org/0000-0002-9398-447X
Юлія Петрівна Пащенко/ Yuliia Paschenko/ https://orcid.org/0000-0002-9398-447X
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прооксидантно-антиоксидантна рівновага в тканинах мозку і серця гусей в умовах гіпо-і гіпероксії
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко
Наукові доповіді НУБіП України, 26, 2011
82011
Механізми підтримки проксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо-і гіпероксії
ОО Данченко, ЕА Данченко, ЮП Пащенко, ЮП Пащенко, НМ Данченко, ...
62012
The production processes of pea under biopreparations use
M Kolesnikov, YU Paschenko, S Ponomarenko
Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації», 30-40, 2016
42016
Антиоксидантний статус гусей в умовах гіпо-і гіпероксії
ОО Данченко, ЕА Данченко, ЛМ Здоровцева, ЛН Здоровцева, ...
42011
Modern Development Paths of Agricultural Production
V Nadykto
Trends and Innovations; Springer: Cham, Switzerland, 2019
32019
ДІЯ КРЕМНІЄВО-КАЛІЙНОГО ДОБРИВА «АGROGLASS STIMUL» НА ПРОРОСТАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ
МО Колесніков, ЮП Пащенко
Науковий вісник УНУС, 2017
32017
Вплив А-вітамінної забезпеченості інкубаційних яєць на антиоксидантний статус гусенят
ОО Данченко
Актуальные проблемы современного птицеводства: материалы XII Укр. конф. по …, 2011
32011
Вплив А-вітамінної забезпеченості інкубаційних яєць на антиоксидантний статус гусенят
ООД Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко
Актуальные проблемы современного птицеводства : Матер. XII Украин. конф …, 2011
3*2011
The reaction of pea’s plants pro-antioxidant system on biostimulants Stimpo AND Regoplant treatment
UP M. Kolesnikov
Studia Biologica 11 (3-4), 24-25, 2017
22017
Сортодослідження плодів черешні пізнього строку достигання на придатність до заморожування
ЮППОАЄ І.Є. Іванова, Е.С. Білоус
Таврійський науковий вісник. Науковий журнал 98, 71-76, 2017
22017
ВПЛИВ КРЕМНІЄВО-КАЛІЙНОГО ДОБРИВА «AGROGLASS STIMUL» НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
ПЮП Супрун П.С. Колесніков М.О.
Таврійській науковий вісник. (Сільськогосподарські науки) 97, С. 69-74, 2017
2*2017
Effect of Preparations Methyure (6-Methyl-2-Mercapto-4-Hydroxypyrimidine) on Corn (Zea Mays L.) Biological Productivity Under Saline Soil Conditions
M Kolesnikov, Y Paschenko, H Ninova, M Kapinos, A Kolesnikova
Modern Development Paths of Agricultural Production, 719-728, 2019
12019
Розміри листкового апарату та фотосинтетична продуктивність Pisum Sativum L. за дії біостимуляторів (Стимпо і Регоплант) та Ризогуміну
КО Овечко, ЮП Пащенко, ЮП Пащенко
Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019
12019
Дія біостимуляторів та мікробіологічних препаратів на формування кореневих бульбочок PISUMSA TIVUML. в умовах Південного Степу України
МО Колесніков, МА Колесников, ЮП Пащенко, ЮП Пащенко
12019
Вплив бюстимуляторів Стимпо та Регоплант на фотоасиміляційні процеси та формування врожайності гороху посівного
ЮП Пащенко, МО Колесніков, С Пономаренко, ЮП Пащенко, ...
12017
Продукційний процес гороху посівного за умов застосування біопрепаратів
МО Колесніков, МА Колесников, ЮП Пащенко, ЮП Пащенко, ...
НУБіП, 2016
12016
Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей
ГВР О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева, Ю.П. Пащенко, О.В. Яковійчук
The Ukrainian biochemical journal 86 (5), 231, 2014
1*2014
Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ЮП Пащенко, ГВ Рубан
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 21-24, 2013
12013
Тканинна специфічність впливу антиоксидантного препарату дистинол на гусей
ВВК О.О.Данченко, Л.М.Здоровцева, Ю.П.Морохіна
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин 5 (3), 13–20, 2004
12004
Звіт про науково-дослідну роботу. Обґрунтування антистресових прийомів в інтенсивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у степовій …
ОА Єременко, ЛВ Тодорова, ЛВ Тодорова, МО Колесніков, ...
ТДАТУ, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20