Марина Колесник
Марина Колесник
НТУ "ХПИ", кафедра автоматики и управления в технических системах
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Надійність програмних засобів мікропроцесорних пристроїв управління систем телекомунікації
МО Колісник, ІВ Піскачова
УкрДАЗТ, 2012
22012
Завдання і методичні вказівки до розрахунково-графічної та контрольної робіт з дисциплін" Програмування" та" Інформатика"
ВМ Бутенко, ОВ Головко, МО Колісник, СО Бантюкова
12016
Оцінка впливу кваліфікації учасників розробки програмних засобів на надійність мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики
БСО Колісник Марина Олександрівна, Піскачова Ірина Вікторівна
Радіоелектронні і комп'ютерні системи, 88-94, 2016
2016
Розрахунок значень основних показників та похибок цифрових вольтметрів: методичні вказівки до розрахункової та контрольної роботи з дисципліни" Спеціальні вимірювання в …
МО Колісник, ІВ Піскачова
2016
Табличний процесор
ВІ Піскачова, МО Колісник
2016
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3 з дисципліни" Технології мережевих вимірювань на залізничному транспорті" спеціальності" Телекомунікаційні системи та мережі" та …
МО Колісник
2015
Методичні вказівки до курсової роботи та практичних занять з дисципліни" Технології мережевих вимірювань на залізничному транспорті" спеціальності" Телекомунікаційні системи та …
МО Колісник
2015
Дослідження принципів організації вимірювань за допомогою генератора функцій: методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни" Спеціальні вимірювання в системах …
МО Колісник
2015
Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисципліни" Абізнес-процесів" спеціальності" Автоматика та автоматизація на транспорті"
МО Колісник
2015
Аналіз надійності мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики для енергосистем залізничного транспорту
ІВ Піскачова, СЄ Бантюков, МО Колісник, ИВ Пискачева, СЕ Бантюков, ...
УкрДАЗТ, 2014
2014
Вибір надійної структури пристрою управління цифрових телекомунікаційних систем на основі пріоритетних рядів з урахуванням багатоверсійності програмного забезпечення
МО Колісник, ІВ Піскачова
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 129-131, 2011
2011
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни" Мікропроцесори в системах телекомунікацій"
МО Колісник
2010
Методичні вказівки до практичних і лабораторних робіт з дисципліни" Надійність систем телекомунікацій"
МО Колісник
2010
Розробка і дослідження тестових методів контролю та діагностування дискретних пристроїв зв’язку: методичні вказівки до розрахунково-графічної та лабораторної роботи з …
МО Колісник
2009
Методика вибору типових програм для технічного діагностування пристроїв управління цифрових систем комутації
МО Колісник
Системи озброєння і військова техніка, 103-105, 2008
2008
Підвищення надійності пристроїв управління цифрових систем комутації на основі вдосконалення програмного контролю та діагностування
МО Піскачова, МА Пискачева
Українська державна академія залізничного транспорту, 2007
2007
Розвиток гітарного мистецтва в Україні кінця XIX-початку XXI століття
М Колісник, М Колесник
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 0
АЛФАВIТНИЙ ПОКАЖЧИК
ОС Албул, М Аль-Даби, МФ Бабаков, СО Бантюкова, ОЮ Білобородов, ...
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ–ОСНОВА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ
КІ Посилаєва, МО Колісник
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 250, 0
Алфавітний покажчик
ВВ Афанасьєв, ІВ Баришев, ВІ Василишин, ВА Вітюк, ЮА Глухова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20