Лідія Хомич
Лідія Хомич
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів
ЛО Хомич
К.: Магістр-S, 125, 1998
3901998
Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів
ЛО Хомич
Педагогіка та психологія, 1999
1771999
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
ЛО Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
331998
Сучасні види педагогічних практик
ЛО Хомич
Шлях освіти, 4-8, 1999
281999
Аксіологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя
ЛО Хомич
Аксіологічний підхід–основа формування цілісної особистості майбутнього …, 2010
252010
Парадигмальний підхід як концептуальна основа вищої педагогічної освіти
ЛО Хомич
Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр.–К.–Харків …, 2009
142009
Підготовкa майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства
ЛО Хомич
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського. Вип 1, 2010
132010
Сучасні підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя
ЛО Хомич
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць/НАПНУ, Від …, 2013
122013
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
112014
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки
ОГ Сущенко, ЛО Хомич, НМ Ляшова
11
Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи
КО Журба
Імекс-ЛТД, 2014
92014
Професійне самовдосконалення викладачів гуманітраних спеціальностей: дійсність і перспектива
ГГ Цвєткова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
92013
Система психолого-педагогiчної пiдготовки вчителя початкових класiв
ЛО Хомич
91999
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Т Коваль
82016
Духовний потенціал учителя-запорука творення гуманістичного суспільства
ЛО Хомич
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 184-191, 2012
82012
Підготовка майбутніх учителів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ЛО Хомич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
82002
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів засобами мультимедійних технологій
О Кучай
Видавець Чабаненко ЮА, 2014
72014
Психолого-педагогічна підготовка вчителя в умовах фундаменталізації освіти
ЛО Хомич
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
72012
Взаємозв’язок процесів соціалізації і виховання особистості
ЛО Хомич
Педагогічна і психологічна науки в Україні.–К.: Педагогічна думка 5, 350-356, 2007
72007
Проблеми та шляхи оптимізації державного регулювання демографічних і міграційних процесів в Україні
Л Хомич
Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/januar2009/30. htm, 0
7
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20