Подписаться
Лідія Хомич
Лідія Хомич
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів
ЛО Хомич
К.: Магістр-S 200, 1998
4371998
Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів
ЛО Хомич
Педагогіка і психологія, 106, 1999
1981999
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
ЛО Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
371998
Сучасні види педагогічних практик
ЛО Хомич
Шлях освіти, 4-8, 1999
301999
Аксіологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя
ЛО Хомич
Аксіологічний підхід–основа формування цілісної особистості майбутнього …, 2010
282010
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
272021
Парадигмальний підхід як концептуальна основа вищої педагогічної освіти
ЛО Хомич
Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр./за заг. ред …, 2009
192009
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
172014
Підготовкa майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства
ЛО Хомич
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського. Вип 1, 2010
162010
Сучасні підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя
ЛО Хомич
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць/НАПНУ, Від …, 2013
152013
Психолого-педагогічна підготовка вчителя в умовах фундаменталізації освіти
ЛО Хомич
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
122012
Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи
КО Журба
Імекс-ЛТД, 2014
112014
Підготовка майбутніх учителів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ЛО Хомич
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2002
112002
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості. Монографія.
ЛО Хомич, ЛЮ Султанова, ТО Шахрай
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014
92014
Професійне самовдосконалення викладачів гуманітраних спеціальностей: дійсність і перспектива
ГГ Цвєткова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
92013
Система психолого-педагогiчної пiдготовки вчителя початкових класiв
ЛО Хомич
91999
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів засобами мультимедійних технологій
О Кучай
Видавець Чабаненко ЮА, 2014
82014
Духовний потенціал учителя-запорука творення гуманістичного суспільства
ЛО Хомич
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 184-191, 2012
82012
Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід: науково-аналітична доповідь (ВГ Кремень, ред.). Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка»
Н Ничкало, Л Лук’янова, Л Хомич
В. Кременя–Київ: вид-во ТОВ «Юрка Любченка, 2021
72021
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Т Коваль
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 390-398, 2016
72016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20