Лідія Хомич
Лідія Хомич
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів
ЛО Хомич
К.: Магістр-S, 125, 1998
3611998
Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів
ЛО Хомич
Педагогіка і психологія, 106, 1999
1601999
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
ЛО Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
291998
Сучасні види педагогічних практик
ЛО Хомич
Шлях освіти, 4-8, 1999
251999
Аксіологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя
ЛО Хомич
Аксіологічний підхід–основа формування цілісної особистості майбутнього …, 2010
232010
Підготовкa майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства
ЛО Хомич
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського. Вип 1, 2010
122010
Парадигмальний підхід як концептуальна основа вищої педагогічної освіти
ЛО Хомич
Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр.–К.–Харків …, 2009
112009
Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект
ОО Власенко
Таврійський вісник освіти, 73-78, 2014
102014
Система психолого-педагогiчної пiдготовки вчителя початкових класiв
ЛО Хомич
91998
Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки
ОГ Сущенко, ЛО Хомич, НМ Ляшова
9
Сучасні підходи до підвищення ефективності професійної підготовки вчителя
ЛО Хомич
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць/НАПНУ, Від …, 2013
82013
Професійне самовдосконалення викладачів гуманітраних спеціальностей: дійсність і перспектива
ГГ Цвєткова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
82013
Підготовка майбутніх учителів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ЛО Хомич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
82002
Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів засобами мультимедійних технологій
О Кучай
Видавець Чабаненко ЮА, 2014
72014
Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи
КО Журба
Імекс-ЛТД, 2014
72014
Духовний потенціал учителя-запорука творення гуманістичного суспільства
ЛО Хомич
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 184-191, 2012
72012
Проблеми та шляхи оптимізації державного регулювання демографічних і міграційних процесів в Україні
Л Хомич
Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/januar2009/30. htm, 0
7
Психолого-педагогічна підготовка вчителя в умовах фундаменталізації освіти
ЛО Хомич
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
62012
Взаємозв’язок процесів соціалізації і виховання особистості
ЛО Хомич
Педагогічна і психологічна науки в Україні.–К.: Педагогічна думка 5, 350-356, 2007
62007
Соціально-психологічні особливості готовності майбутніх психологів до практичної діяльності.“Психологія”
ЛО Хомич, ЛМ Урупа
Вип. II, 109-112, 1998
61998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20