Давиденко Ігор
Давиденко Ігор
Завідувач кафедри патологічної анатомії, професор, ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання теорії інформації для оцінки структурної організації різних типів хоріальних ворсин плаценти при фізіологічній вагітності
ІС Давиденко
Вісник морфології 11 (1), 5-10, 2005
212005
Комп'ютерно-денситометричні та спектральні параметри білкового компонента трофобласта, децидуоцитів, материнських і плодових еритроцитів плаценти при експериментальній …
ВП Пішак, ІС Давиденко, ЮЄ Роговий
Одес. мед. ж, 26-29, 2003
182003
Иммуногистохимия плацентарного лактогена с помощью компьютерной микроденситометрии в синцитиотрофобласте плаценты в связи с железодефицитной анемией беременных
ІС Давиденко, ТД Задорожна
Здоровье женщины, 22, 2005
142005
Спосіб вимірювання окиснювальної модифікації білків в структурах плаценти
ОП Шендерюк, ІС Давиденко
Деклараційний патент України на винахід, 2006
122006
Особливості бактеріальної транслокації при гострому деструктивному панкреатиті та внутрішньочеревній гіпертензії в експерименті
IK Morar, OI Ivashchuk, IS Davydenko, YS Pizhovskyi
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (1), 14-22, 2012
92012
Імуногістохімічний розподіл протеїнів Вах та Bcl-2 у клітинах Гофбауера плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних
ІС Давиденко
Буковин мед вісн 9 (3), 88-91, 2005
92005
Заходи стандартизації гістохімічної методики на окиснювальну модифікацію білків
ІС Давиденко
Український медичний альманах 16 (3), 180-181, 2013
82013
Мікроскопічна анатомія хоріального дерева в залежності від періоду гестації та ступеня тяжкості анемії у вагі тних
ІС Давиденко
Клін. анатомія та операт. хірургія 1 (1), 13-16, 2002
82002
МОРΦОЛОГІЧНЕ ТА БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУК-ТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ НА ДРІБНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ
ІО Іващук, ІС Давиденко, ІК Морар
72011
Проліферативна активність цитотрофобласта в хоріальних ворсинах при залізодефіцитній анемії вагітних у термін гестації 5-27 тижнів
ІС Давиденко
Запоріз. мед. ж, 37-40, 2006
72006
Окиснювальна модифікація білків у хоріальних ворсинах плаценти в різні терміни гестації при залізодефіцитній анемії вагітних (гістохімічне дослідження)
ІС Давиденко
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту, серія" Медицина, 44-48, 2006
62006
Структура природжених вад у Чернівецькій області у 1980-2000 рр.(за даними обласного дитячого патолого-анатомічного бюро)
ІС Давиденко, ЮІ Коваль, МО Соломатіна
Клін. анат. та операт. хірургія 2 (3), 21-24, 2003
62003
Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2, 4-динітрофенолу
НД Філіпець, АІ Гоженко, ІС Давиденко
Вісник морфології, 268-271, 2013
52013
Гістологічні та ультраструктурні критерії ефективності корекції мелатоніном та епіталоном пінеалоцитів старих щурів після іммобілізаційного стресу
ВП Пішак, ЮВ Ломакіна, ІС Давиденко
Проблеми старіння і довголіття 17 (1), 3-8, 2008
52008
Клінічно-морфологічні особливості перебігу пологів у жінок, інфікованих мікобактеріями туберкульозу
СП Польова
Бук. мед. вісник 11 (2), 67-70, 2007
52007
Морфологічна характеристика структур матково-плацентарної ділянки в різні терміни гестації при залізодефіцитній анемії у вагітних
ІС Давиденко
Клінічна та експериментальна патологія 4 (3), 49-53, 2005
52005
Гістоморфологія порушень дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних
ІС Давиденко
Вісн. наук. досліджень, 33-35, 2002
52002
Напівавтоматичний кількісний комп’ютерний аналіз мікроскопічного зображення в гістопатології
ІС Давиденко
Бук. мед. вісник 4 (2), 165-169, 2000
52000
Удосконалення класифікації хоріальних ворсинок плаценти, її обґрунтування методами інформаційного аналізу та практичне застосування, як досягнення науковців кафедри …
ІС Давиденко, ОА Тюлєнєва
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 108-113, 2014
42014
Морфологія ендотелію судин стовбура головного мозку при діабетичній енцефалопатії
НВ Пашковська, ІС Давиденко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 7 (1), 20-24, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20