Богдан Ребриш
Богдан Ребриш
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підстави проведення імпічменту глави держави за Конституцією України: перспективи удосконалення
СВ Болдирєв, Б Ребриш
Державне будівництво та місцеве самоврядування 23, 2012
52012
Проблеми правового регулювання парламентського розслідування в процесі застосування процедури імпічменту Президента України
СВ Болдирєв, БЮ Ребриш
Проблеми законності, 56-66, 2012
52012
Проблеми правового статусу експерта з питань права в Україні
БЮ Ребриш, АС Ребриш
Порівняльно-аналітичне право, 136-140, 2018
22018
Правове регулювання зобов’язань, що виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві
БЮ Ребриш
Нац. юрид. університет ім. Я. Мудрого. Харків, 2017. 234 с, 2017
22017
Застосування судами України надімперативних норм при розгляді справ, що виникають із транскордонної недобросовісної конкуренції
B Rebrysh
Проблеми законності, 89-105, 2017
22017
Розвиток концепції колізійного регулювання недобросовісної конкуренції у доктрині міжнародного приватного права
БЮ Ребриш
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 101, 2016
12016
Вплив Угоди про Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) на забезпечення доступу до лікарських засобів в Україні
БЮ Ребриш
Порівняльно-аналітичне право, 129-133, 2014
12014
Проблема обов’язковості використання органом конституційної юрисдикції України практики Європейського суду з прав людини
CВ Болдирев, БЮ Ребриш
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 122-135, 2013
12013
Проблемы правового регулирования парламентского расследования в процессе применения процедуры импичмента Президента Украины
СВ Болдырев, БЮ Ребриш
Проблемы законности, 2012
12012
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВИХ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ В УКРАЇНИ
СВ Болдирєв, БЮ Ребриш
Правн. часоп. Донец. ун-ту, 26, 2001
12001
Застереження про публічний порядок та застосування іноземного законодавства у справах щодо захисту від недобросовісної конкуренції
БЮ Ребриш
Право і суспільство, 63-72, 2017
2017
Применение судами Украины сверхимперативных норм при рассмотрении дел, возникающих из трансграничной недобросовестной конкуренции
БЮ Ребриш
Проблеми законності, 2017
2017
The Application of Overriding Mandatory Rules by Ukrainian Courts in Cases Arising on Cross-Border Unfair Competition
BY Rebrysh
Probs. Legality 136, 89, 2017
2017
Теоретические аспекты правового регулирования недобросовестной конкуренции в международном частном праве
B Rebriş
Legea şi Viaţa 298 (10/2), 94-99, 2016
2016
Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції
БЮ Ребриш
Журнал східноєвропейського права, 87-96, 2016
2016
Щодо законодавчих проблем забезпечення конкуренції у сфері цивільної авіації
БЮ Ребриш
2015
Місце зобов’язань, що виникають з недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві
БЮ Ребриш
2015
До питання про юридичну природу відносин, що виникають з недобросовісної конкуренції, у міжнародному приватному праві
БЮ Ребриш
2015
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 23
ДО Вовк, ІВ Процюк, МА Вороніна, МГ Хаустова, МЄ Черкас, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Проблеми законності. 2012. Вип. 118
ОВ Хоменко, МГ Хаустова, ВЄ Кириченко, СА Черніченко, ОЮ Лялюк, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20