Follow
Кузьменко Ольга Степанівна (Kuzmenko Olha)
Кузьменко Ольга Степанівна (Kuzmenko Olha)
професор кафедри фіз.-мат. дисциплін Льотної академії НАУ, старший науковий співробітник НЦ "МАНУ"
Verified email at sfa.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутність та напрямки розвитку STEM–освіти
О Кузьменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2016
242016
Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу в школі
O Kuzmenko
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2017
202017
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
202014
Механика и молекулярная физика: методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по физике на базе комплекта L-микро
ВГ Борота, ОС Кузьменко, СА Остапчук, ВГ Борота, ОС Кузьменко, ...
Кировоград: КЛА НАУ, 2012, 2012
142012
Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів з позиції акмеологічного підходу
ОС Кузьменко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету…, 2013
92013
Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку STEM-освіти в вищих технічних навчальних закладах
ОС Кузьменко
Наукові записки. – Випуск 12. – Серія : Проблеми методики фізико…, 2017
82017
Роботи фізичного практикуму з оптики: Посібник для вчителів фізики/Кузьменко ОС; За ред. проф. СП Величка
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант, 2009
82009
Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики: дис.... кандидата пед. наук: 13.00. 02/Кузьменко Ольга Степанівна
ОС Кузьменко
Кіровоград, 2011
72011
Ontological Visualization of Knowledge Structures Based on the Operational Management of Information Objects
М Rostoka, A Guraliuk, O Kuzmenko, T Bondarenko, L Petryshyn
Advances in Intelligent Systems and Computing, pp 832-840, 2021
62021
Використання інформаційно-комунікативних технологій в експериментальних дослідженнях з оптики в умовах профільного навчання
ОС Кузьменко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2016
62016
Використання інформаційно-комунікативних технологій в експериментальних дослідженнях з оптики в умовах профільного навчання
ОС Кузьменко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і…, 2011
6*2011
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні оптики в профільній школі
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант”, 2010
6*2010
Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі технологій STEM-освіти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02…
ОС Кузьменко
Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 2020
52020
STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інноваційних технологій у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю
ОС Кузьменко, СВ Дембіцька
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і…, 2017
52017
Проблеми використання комп’ютерного моделювання у процесі вивчення фізики в середній школі
О Кузьменко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 48-54, 2012
52012
Фронтальні лабораторні роботи з оптики
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант”, 2009
52009
Ekologіchnij turizm: ponyattya ta osoblivostі organіzacіi.[Eco-tourism: concept and features of the organization]
O Kuzmenko
Skhіd, 2002
52002
Розвиток навчального експерименту на основі сучасного обладнання з фізики
О Кузьменко, С Величко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2013
42013
Застосування сучасних засобів експериментування з оптики. Елективний спецкурс
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант”, 2010
42010
STEM-моделювання фізичних явищ в процесі навчання студентів професійно-технічним дисциплінам в закладах вищої освіти
ОС Кузьменко
Наукові записки, 120-124, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20