Кузьменко Ольга Степанівна (Kuzmenko Olha)
Кузьменко Ольга Степанівна (Kuzmenko Olha)
професор кафедри фіз.-мат. дисциплін Льотної академії НАУ, старший науковий співробітник НЦ "МАНУ"
Підтверджена електронна адреса в sfa.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність та напрямки розвитку STEM–освіти
О Кузьменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
222016
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
202014
Механика и молекулярная физика: методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по физике на базе комплекта «L-микро»
ВГ Борота, СА Остапчук, ОС Кузьменко
Кировоград: КЛА НАУ, 2012
132012
Змішане навчання як інноваційна форма організації навчального процесу в школі
O Kuzmenko
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
92017
Роботи фізичного практикуму з оптики: Посібник для вчителів фізики/Кузьменко ОС; За ред. проф. СП Величка
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант, 2009
82009
Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики: дис.... кандидата пед. наук: 13.00. 02/Кузьменко Ольга Степанівна
ОС Кузьменко
Кіровоград, 2011
72011
Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку STEM-освіти в вищих технічних навчальних закладах
ОС Кузьменко
Наукові записки. – Випуск 12. – Серія : Проблеми методики фізико …, 2017
62017
Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів з позиції акмеологічного підходу
ОС Кузьменко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
62013
Використання інформаційно-комунікативних технологій в експериментальних дослідженнях з оптики в умовах профільного навчання
ОС Кузьменко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
52016
Проблеми використання комп’ютерного моделювання у процесі вивчення фізики в середній школі
О Кузьменко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 48-54, 2012
52012
Використання інформаційно-комунікативних технологій в експериментальних дослідженнях з оптики в умовах профільного навчання
ОС Кузьменко
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2011
5*2011
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні оптики в профільній школі
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант”, 2010
5*2010
Фронтальні лабораторні роботи з оптики
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант”, 2009
52009
Застосування сучасних засобів експериментування з оптики. Елективний спецкурс
ОС Кузьменко
Херсон: ТОВ „Айлант”, 2010
42010
Чинники впливу на динаміку збуту товарів в умовах недосконалої конкуренції
ОО Железняк, ОС Кузьменко
Актуальні проблеми економіки, 113, 2010
42010
Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі технологій STEM-освіти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 …
ОС Кузьменко
Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 2020
32020
Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти в контексті розвитку STEM-освіти. Монографія
ОС Кузьменко
монографія, 624 с., 2018
32018
STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інноваційних технологій у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю
ОС Кузьменко, СВ Дембіцька
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
32017
Розвиток навчального експерименту на основі сучасного обладнання з фізики
О Кузьменко, С Величко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Розвиток наукового мислення студентів в процесі розв’язування задач професійного спрямування із загального курсу фізики1
О Кузьменко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20