Мирослав Дністрянський Myroslav Dnistrianskyy
Мирослав Дністрянський Myroslav Dnistrianskyy
професор географічного факультету, Львівський університет імені Івана Франка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики
МС Дністрянський
Вид-во Літопис, 2006
1102006
Україна в політико-географічному вимірі
МС Дністрянський
Львів: ЛНУ, 125, 2000
722000
Кордони України. Територіально-адміністративний устрій
МС Дністрянський
Львів: Світ, 36-53, 1992
50*1992
Політична географія та геополітика України
МС Дністрянський
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2010
28*2010
Етногеографія України
МС Дністрянський
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008
16*2008
Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: монографія
НІ Дністрянська, МС Дністрянський
LNU imeni Ivana Franka, 2013
13*2013
Геополітика: навчальний посібник
МС Дністрянський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 351-361, 2011
13*2011
Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології
М Дністрянський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003
11*2003
Чи потрібно реформувати адміністративно-територіальний устрій України?(Політико-географічний погляд)
М Дністрянський
Політична думка, 28-38, 2001
112001
Перспективи вдосконалення територіального політикоадміністративного устрою України: методологічні і прикладні аспекти
МС Дністрянський
Регіональна економіка, 95, 1997
101997
Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму геополітики
М Дністрянський
Дзвін, 1996
101996
Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення
М Дністрянський
Вісник Львів. ун-ту. Серія: Географічна.–2007.–Вип 34, 83-89, 2007
82007
Україні потрібно створити ще 3-4 області
М Дністрянський
Поступ, 2005
72005
Демографічна криза в Україні: об’єктивні історико-географічні передумови та суб’єктивні геополітичні інтерпретації
МС Дністрянський
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
6*2012
Географія поселень Львівської області: навчальний посібник
Н Дністрянська, M Дністрянський
Львів: ВНТЛ, 2001
62001
Праці С. Рудницького і Ю. Липи в контексті європейської політико-географічної думки
М Дністрянський
Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис …, 2000
62000
Типологія держав світу за етнонаціональним складом населення та характером територіальних етнополітичних відносин
М Дністрянський
Український географічний журнал, 2002
42002
Конфесії й етнополітика: український варіант
М Дністрянський
Дзвін, 1997
41997
Політико-адміністративний устрій України (географічні проблеми формування і вдосконалення)
М Дністрянський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 0
4
Ukrainian ethnic and political identity: regional divergences in the consolidation of Ukrainian society in the context of external geopolitical influences
OS M. Dnistrianskyy
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20