Мирослав Дністрянський Myroslav Dnistrianskyy
Мирослав Дністрянський Myroslav Dnistrianskyy
професор географічного факультету, Львівський університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики
МС Дністрянський
Вид-во Літопис, 2006
1222006
Україна в політико-географічному вимірі
МС Дністрянський
ЛНУ, Львів, 2000
782000
Кордони України. Територіально-адміністративний устрій
МС Дністрянський
Львів: Світ, 1992
551992
Політична географія та геополітика України
МС Дністрянський
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2010
33*2010
Етногеографія України
МС Дністрянський
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008
26*2008
Геополітика: навчальний посібник
МС Дністрянський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 351-361, 2011
18*2011
Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології
М Дністрянський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003
17*2003
Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: монографія
НІ Дністрянська, МС Дністрянський
LNU imeni Ivana Franka, 2013
16*2013
Чи потрібно реформувати адміністративно-територіальний устрій України?(Політико-географічний погляд)
М Дністрянський
Політична думка, 28-38, 2001
13*2001
Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму геополітики
М Дністрянський
Дзвін, 1996
131996
Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення
М Дністрянський
Вісник Львів. ун-ту. Серія: Географічна.–2007.–Вип 34, 83-89, 2007
112007
Політична географія України
М Дністрянський
ЛНУ імені Івана Франка, 2014
10*2014
Перспективи вдосконалення територіального політикоадміністративного устрою України: методологічні і прикладні аспекти
МС Дністрянський
Регіональна економіка, 95, 1997
101997
Україні потрібно створити ще 3-4 області
М Дністрянський
Поступ, 2005
82005
Географія поселень Львівської області: навчальний посібник
Н Дністрянська, M Дністрянський
Львів: ВНТЛ, 2001
82001
Демографічна криза в Україні: об’єктивні історико-географічні передумови та суб’єктивні геополітичні інтерпретації
МС Дністрянський
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
7*2012
Етнонаціональна мозаїчність сільського і міського населення України: пізнавальні і прикладні аспекти
М Дністрянський
Український географічний журнал, 2001
52001
Праці С. Рудницького і Ю. Липи в контексті європейської політико-географічної думки
М Дністрянський
Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис …, 2000
52000
Українсько-румунські міждержавні відносини: геополітичні суперечності та перспективи оптимізації
МС Дністрянський
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
42012
Типологія держав світу за етнонаціональним складом населення та характером територіальних етнополітичних відносин
М Дністрянський
Український географічний журнал, 2002
42002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20