Підписатись
Чайка Володимир Мирославович
Чайка Володимир Мирославович
доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи дидактики: навч. посіб
ВМ Чайка
К.: Академвидав, 2011
3192011
Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: монографія
ВМ Чайка
Тернопіль: ТНПУ 275, 13, 2006
1102006
Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посібник [для студ. вищ. пед. закл.]
В Чайка
Тернопіль: Астон 239, 2002
762002
Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності
ВМ Чайка
502006
Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству средствами информационных технологий
АП Шмакова
М.: ФЛИНТА, 2013
472013
Формирование готовности будущего учителя к педагогическому анализу (на материале подготовки учителя начальной школы)
ВМ Чайка
Дисс… канд. пед. наук, 1990
331990
Підвищення результативності державного фінансового контролю
ВМ Чайка
Фінанси України, 69-71, 2001
212001
Основи дидактики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВМ Чайка
К.: Академвидав, 2011
102011
Самостійна та індивідуальна робота і самоосвітня діяльність студентів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчання у вищій педагогічній школі
В Чайка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
102008
Дидактико-технологічні знання і вміння в системі підготовки вчителя до здійснення саморегуляції педагогічної діяльності
ВМ Чайка
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-76, 2005
92005
Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти
В Чайка
Тернопіль: ТДПУ, 2000
92000
Засоби масової інформації: соціально-філософські аспекти
В Чайка
Філософська думка, 124, 2001
82001
Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності
ВМ Чайка, НМ Петрова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
72014
Формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу
ВМ Чайка
Педагогічний альманах, 117-122, 2014
62014
Проблеми змісту підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної педагогічної діяльності
ВМ Чайка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності
В Чайка
Економіст 7, 34-35, 2010
52010
Реалізація компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя
ВМ Чайка
Шляхи модернізації вищої освіти у контексті євроінтеграції: матеріали …, 2008
52008
Саморегуляція педагогічної діяльності як засіб формування професійної культури майбутнього вчителя
ВМ Чайка
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 6-9, 2007
52007
Павло Кармалюк: Життя та творчість актора, співака, вчителя
В Чайка
Львів: В-во Отців Василіян “Місіонер, 2002
52002
Синтез логічного та інтуїтивного у структурі інтелектуальної діяльності майбутнього вчителя
В Чайка, Н Петрова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2008_15 …, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20