Чайка Володимир Мирославович
Чайка Володимир Мирославович
доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи дидактики: навч. посіб.
ВМ Чайка
К.: Академвидав, 2011
2742011
Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності: монографія
ВМ Чайка
Тернопіль: ТНПУ 275, 13, 2006
982006
Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посібник [для студ. вищ. пед. закл.]
В Чайка
Тернопіль: Астон 239, 2002
722002
Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності
ВМ Чайка
492006
Формирование готовности будущего учителя к педагогическому анализу (на материале подготовки учителя начальной школы)
ВМ Чайка
Дисс… канд. пед. наук, 1990
321990
Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству средствами информационных технологий
АП Шмакова
М.: ФЛИНТА, 2013
28*2013
Підвищення результативності державного фінансового контролю
ВМ Чайка
Фінанси України, 69-71, 2001
202001
Основи дидактики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВМ Чайка
К.: Академвидав, 2011
102011
Самостійна та індивідуальна робота і самоосвітня діяльність студентів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчання у вищій педагогічній школі
В Чайка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
82008
Дидактико-технологічні знання і вміння в системі підготовки вчителя до здійснення саморегуляції педагогічної діяльності
ВМ Чайка
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-76, 2005
82005
Павло Кармалюк: Життя та творчість актора, співака, вчителя
В Чайка
Львів: В-во Отців Василіян “Місіонер, 2002
62002
Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності
В Чайка, Н Петрова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
52014
Реалізація компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя
ВМ Чайка
Шляхи модернізації вищої освіти у контексті євроінтеграції: матеріали …, 2008
52008
Подготовка будущих учителей к саморегуляции педагогической деятельности: монография/ВМ Чайка/в ред. ГВ Терещука
ВМ Чайка
Тернополь: ТНПУ, 2006
52006
Формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу
ВМ Чайка
Педагогічний альманах, 117-122, 2014
42014
Синтез логічного та інтуїтивного у структурі інтелектуальної діяльності майбутнього вчителя
В Чайка, Н Петрова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2008_15 …, 2008
42008
Проблеми змісту підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до інноваційної педагогічної діяльності
ВМ Чайка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
32012
Професійно-практична підготовка майбутнього вчителя: стан і шляхи вдосконалення
ВМ Чайка
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 2011
32011
Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності
В Чайка
Економіст, 2010
32010
Методологія дидактики як базовий інваріант теорії професійної освіти
ВМ Чайка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20