Сментина Наталія Валентинівна; Сментына Наталия Валентиновна; Nataliia Smentyna
Сментина Наталія Валентинівна; Сментына Наталия Валентиновна; Nataliia Smentyna
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року
АІ Ковальов, ВА Карпов, НВ Сментина, A Kovalev, V Karpov, ...
Астропринт, 2011
105*2011
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
МД Балджи, АІ Ковальов, ІМ Котова, НВ Сментина
Атлант, 2013
662013
Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика
НВ Сментина, НВ Сментына, N Smentyna
Атлант, 2015
372015
Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні: монографія / Ковальов, А.І.; ін.
НВ Сментина, МД Балджи, ЛМ Гейко, інш.
Одеса: Атлант, 2010
102010
Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій
НВ Сментина
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 67-80, 2013
82013
Оцінка бізнесу та нерухомості [навч. пос.]
ВР Кучеренко, ЯП Квач, НВ Сментина, ВО Улибіна
К.: ЦУЛ, 2009
82009
Партнерство влади, бізнесу та громади як складова успішності місцевого соціально-економічного розвитку
НВ Сментина
Вісник Хмельницького національного університету 3 (2), 259-262, 2013
72013
Stratehichne planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku na mezorivni: teoriia, metodolohiia, praktyka [Strategic planning of socio-economic development on the meso-horizons …
NV Smentyna
Odesa, Atlant [in Ukrainian], 2015
62015
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності
АІ Ковальов, МД Балджи, ВА Карпов, НВ Сментина, ТС Корольова, ...
Атлант, 2014
62014
Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області)
НВ Сментина
Одеський державний економічнийуніверситет : ступень канд. екон. наук. спец …, 2006
62006
Національна економіка: навчальний посібник
ЛМ Гейко, НВ Сментина
Одеса: ротапринт, 2012
52012
Формування системи ефективного управління комунальною власністю
НВ Сментина, НВ Сментына, N Smentyna
Одеський державний економічний університет, 2005
52005
Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації
МІ Звєряков, АІ Ковальов, НВ Сментина, МИ Зверяков, АИ Ковалев, ...
Одеський національний економічний університет, 2017
42017
Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: концептуальний аналіз
НВ Сментина, РВ Хусаінов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
42014
Регулювання діяльності агенцій регіонального розвитку як інституційних посередників реалізації стратегій соціально-економічного розвитку територій
НВ Сментина
Економічний простір, 151-162, 2013
42013
Особенности разработки стратегии экономического и социального развития региона (на примере Одесской области)
М Зверяков, А Ковалев, Н Сментына
Економіст, 15-18, 2012
42012
Особенности разработки стратегии экономического и социального развития региона (на примере Одесской области)
НВ Сментына, АИ Ковалев, МИ Зверяков
Экономист, 15-18, 2012
4*2012
Розбудова в Україні мережі агенцій регіонального розвитку: вітчизняний досвід і керівництво до дій
МІ Звєряков, НВ Сментина
Бізнес Інформ, 57-63, 2014
32014
Теоретико-методологічні аспекти моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку мезосистем
НВ Сментина
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Застосування моделі динамічного нормативу для оцінки ефективності функціонування соціально-економічних систем за результатами реалізації стратегій
НВ Сментина
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20