Andrzej Strużyński
Andrzej Strużyński
Підтверджена електронна адреса в cyf-kr.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Flume experiments on gravel bed load transport in unsteady flow—preliminary results
MM Mrokowska, P Rowiński, L Książek, A Strużyński, M Wyrębek, ...
Hydrodynamic and Mass Transport at Freshwater Aquatic Interfaces, 221-233, 2016
102016
Renaturyzacja obszaru zlewni Nidy—Koncepcja opracowana dla potrzeb ochrony zasobów przyrodniczych w związku z planami realizacji programu “NATURA 2000”(Renaturalization of …
W Bartnik, S Deńko, A Strużyński, T Zając
Monograph, Drukrol sc, Kraków (in Polish), 2004
102004
Równowaga hydrodynamiczna ważnym parametrem kształtującym stan ekologiczny cieków karpackich
A Strużyński, W Bartnik, K Kulesza, K Czoch
Rocznik Ochrony Środowiska 15, 2591-2610, 2013
92013
Zastosowanie modeli jednowymiarowych (HEC-RAS, MIKE 11) do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego na rzece Lubczy w zlewni Wisłoka
L Ksiazek, M Wyrebek, M Strutynski, A Struzynski, J Florek, W Bartnik
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2010
92010
Bed Stability as a parameter describing the hydromorphological balance of a Mountain river
A Strużyński, K Kulesza, M Strutyński
Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems, 249-260, 2013
82013
Determining hydrodynamic balance in mountain stream floods
W Bartnik, A Strużyński
Third International Symposium on Ecohydraulics, IAHR and Utah State …, 1999
81999
Laboratory studies on bedload transport under unsteady flow conditions
MM Mrokowska, PM Rowiński, L Książek, A Strużyński, M Wyrębek, ...
Journal of Hydrology and Hydromechanics 66 (1), 23-31, 2018
72018
Skutki powodzi roztopowej w roku 2006 w uregulowanym odcinku delty śródlądowej rzeki Nidy
A Struzynski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2006
72006
Cross-section changes in the lower part of a mountain river after the flood in spring 2010, as presented by means of CCHE2D program
A Strużyński, M Wyrębek, M Strutyński, K Kulesza
Experimental Methods in Hydraulic Research, 287-297, 2011
62011
Estimation of hydraulic parameters of armored layer forming in mountain rivers and streams
W Bartnik, A Strużyński
Advances on hydro-science and engineering, ICHE, and Warsaw University of …, 2002
62002
The influence of large roughness elements on natural morphological changes in a mountain river bed
M Strutyński, A Strużyński, K Kulesza
Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems, 237-247, 2013
52013
Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu wody w przepławce biologicznej
L Książek, A Strużyński, M Leja, E Pilch
Acta Scientarium Polonorum 10 (4), 17-30, 2011
52011
Hydrodynamic effects of flood wave travel along Targaniczanka stream
J Florek, A Strużyński, J Mucha
Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 6 (4), 37-48, 2007
52007
Forecasting of fluvial processes on the Skawa River within back-water reach of the Świnna Poręba Water Reservoir
W Bartnik, K Banasik, L Książek, A Radecki-Pawlik, A Strużyński
Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-5 (387), 57-85, 2005
52005
Analiza warunków przyrodniczych i ocena potrzeb renaturyzacji rzeki Nidy na odcinku delty środkowej
W Bartnik, A Struzynski, S Denko, T Zajac, M Zawada
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 13 (Zesz. Spec.[30]), 2004
52004
Velocity profile and shear stresses calculation in high volume relative bed roughness flow
W Bartnik, A Strużyński
Zesz. Nauk. AR Wrocł 438, 109-116, 2002
52002
Balance conditions estimation in rough bed rivers and streams
A Strużyński
Doctors thessis, AR Kraków, 2001
52001
Hydrodynamical conditions of bed stability in close to nature fish ladders
L Książek, A Strużyński, M Wyrębek
15th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid …, 2011
42011
Evaluation of the Nida River main current below the perpendicular flood channel outlet
A Strużyński, M Wyrębek
Publ. Insit. Geophys. Pol. Acad. Sci. E-10, 2008
42008
Ochrona przed powodzią obszaru delty śródlądowej rzeki Nidy (Flood protection in middle delta of Nida River)
P Bik, J Florek, A Strużyński
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska XV, 59-68, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20