Ірина Гонца
Ірина Гонца
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Ойконімія Черкащини
ІС Гонца
62006
Номінативні сингулярні еліптичні ойконіми Черкащини
ІС Гонца
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 92-99, 2013
12013
Стійкі сполучення слів з компонентом Умань (Уманський) у сучасній українській мові
ІС Гонца, ВВ Розгон
2018
Пунктуація
ІС Гонца
2018
Явище трансонімізації в ойконімії Черкащини
ІС Гонца, СО Бурковецький
2018
Ойконіми Черкащини на-івц-і,-инц-і
ІС Гонца, ВВ Розгон
2018
Загальне мовознавство: методичні рекомендації до практичних робіт для студентів-філологів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
ІС Гонца
2018
Історія українського мовознавства: методичні рекомендації до практичних робіт для студентів-філологів
ІС Гонца
2018
Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання
ІС Гонца, ВВ Розгон
2018
СТІЙКІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ З КОМПОНЕНТОМ УМАНЬ (УМАНСЬКИЙ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ВВ Розгон, ІС Гонца
2017
Словник ойконімів Уманщини
ІС Гонца
2017
Загальне мовознавство
ІС Гонца
2017
Особливості вивчення пропріативної лексики у вищій школі
ІС Гонца
2017
Історія українського мовознавства
ІС Гонца
2017
МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА ОЙКОНІМІВ УМАНЩИНИ»
І Гонца, О Молодичук
Філологічний часопис, 2017
2017
ДО ПИТАННЯ ОНОМАСТИЧНОЇ МЕТОНІМІЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ ТЕРМІНІВ В ОЙКОНІМІЇ ЧЕРКАЩИНИ
І Гонца, О Молодичук
Філологічний часопис, 2016
2016
Ономастика як засіб підвищення естетичної культури студентів
ІС Гонца
2015
Структурно-граматичні особливості двочленних ойконімів Черкащини
ІС Гонца
2015
Вивчення пропріативної лексики у вищій школі за кредитно-модульною системою
ІС Гонца
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 38-43, 2015
2015
Сучасна українська літературна мова: методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст …
ВВ Розгон, ІС Гонца
" Візаві", 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20