Bitkivska Halyna / Бітківська Галина
Bitkivska Halyna / Бітківська Галина
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
O ООфффіііцццііійййнннааа ррууубббрррииикккаа
ЮІ Ковбасенко, ГМ Гребницький, ТБ Недайнова, КН Баліна, ...
10*2009
Ірен Роздобудько
ГВ Бітківська
Історія української літератури ХХ—поч. ХХІ ст. 3, 336-349, 2017
2*2017
Рецепція образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф: теоретичний аспект
ГВ Бітківська
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. philology. kiev. ua/library …, 0
2
Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття
Г Бітківська
Південний архів. Філологічні науки, 114-119, 2016
12016
Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
ГВ Бітківська
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
1*2016
Візуальний образ у сучасному літературному журналі
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 95-102, 2013
12013
Інтермедіальність сучасного українського літературного журналу: до постановки проблеми
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 42-48, 2013
12013
Візуальний образ у сучасному літературному журналі
ГВ Бітківська
Літературознавчі студії, 95-102, 2013
12013
Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
ГВ Бітківська
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
12013
Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра»
ГВ Бітківська
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах 22 (1), 132-142, 2011
12011
Сучасний літературний журнал : інтермедіальний дискурс
Г Бітківська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
2019
Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
Г Бітківська
Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки), 2018
2018
Інтегрований курс «Література»(російська та зарубіжна). 5 клас
ОЄ Бондарева, НІ Ільїнська, ГВ Бітківська, ВІ Мацапура
2018
Робоча програма «Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2018.–39 с.
ГВ Бітківська, ЛВ Анісімова
2018
Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько « Ґудзик» і « Ґудзик–2»
Г Бітківська
Проблема ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації …, 2018
2018
Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
Г Бітківська
Inskrypcje. Półrocznik: Czasopismo naukowe poświęcone literaturze i kulturze …, 2018
2018
Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
Г Бітківська
Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки) 2, http://text-intertext.in …, 2018
2018
ЧИТАЧ У КОМУНІКАТИВНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛУ
H Bitkivska
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2017
2017
Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
ГВ Бітківська
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка …, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни" Інтермедіальні студії сучасної літератури"
ГВ Бітківська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20