Ковальчук Майя Олегівна (Mayya Kovalchuk)
Ковальчук Майя Олегівна (Mayya Kovalchuk)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань
МО Синиця
Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання …, 2014
502014
Використання мультимедiйних технологiй у навчальному процесi ВНЗ як засiб формування педагогiчних знань
МО Синиця
112014
Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі
МО Ковальчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017
82017
Впровадження мультимедіа та медіаосвіти в Польщі та Україні
М Синиця
Українська полоністика, 188-194, 2013
32013
Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ
МО Синиця
Наукові записки Малої академії наук України, 191-197, 2013
12013
Оценка готовности студентов к учебной деятельности с использованием мультимедийных технологий
МО Синиця
Актуальные проблемы педагогической теории и практики, 234-243, 2013
12013
Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності професійного навчання
МО Синиця
Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.(29–30 ноября 2012 г., г. Киев …, 2012
12012
Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі
НЮ Рудницька, МО Синиця
Збірник наукових робіт за заг. ред. Басюк НА, Тарнавської Н. П, 29-33, 2012
12012
Педагогічні технології в початковій школі: Методичні рекомендації
НЮ Рудницька, МО Синиця
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
12010
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ КНИГИ
МО Ковальчук
ББК 74.1/74.58 Ф 79, 398, 2015
2015
Формирование у будущих учителей начальных классов готовности к применению мультимедийных технологий в профессиональной деятельности
МО Синиця
Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: монография 21 …, 2014
2014
Діагностика сформованості мультимедійної компетентності майбутніх учителів початкових класів
МО Синиця
Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних …, 2014
2014
Технологія використання студентами мультимедійних засобів під час захисту кваліфікаційних робіт
МО Синиця
Проблеми філології в педагогічному дискурсі. Збірник наукових праць (за …, 2013
2013
Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності
МО Синиця
Нові технології навчання: Наук.-метод. зб 79, 187-191, 2013
2013
Інноваційність ідей АС Макаренка в педагогіці ХХІ століття
ОЄ Антонова, ОС Березюк, СС Вітвицька, ОМ Власенко, ...
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2013
2013
Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета
ОА Дубасенюк, НГ Сидорчук, МО Синиця
Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в …, 2013
2013
Використання мультимедійних технологій в умовах сталого розвитку освіти
МО Синиця
Сталий розвиток: проблеми та перспективи/за ред. ОА Дубасенюк: зб. наук …, 2013
2013
Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення педагогічного досвіду АС Макаренка
МО Синиця
Інноваційність ідей АС Макаренка в педагогіці ХХІ століття, 234-242, 2013
2013
Використання мультимедійних технологій для інтенсифікації процесу навчання у вищому навчальному закладі
М Синиця
Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф …, 2012
2012
Використання мультимедійних технологій на уроках в початковій школі
НЮ Рудницька, МО Синиця
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20