Віталій Тельвак, Witalij Telwak, Vitali Telvak
Віталій Тельвак, Witalij Telwak, Vitali Telvak
Дрогобицький державний педагогічний університет Імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене drohobych.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників: кінець XIX-30-ті роки XX століття
В Тельвак
" Вимір, 2008
272008
Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
В Тельвак
Український історик, 186-208, 2002
182002
Михайло Грушевський як дослідник української історіографії
В Тельвак, В Тельвак
В. Тельвак, В. Тельвак, 247, 2005
112005
Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ—30-х років ХХ століття
ВВ Тельвак
К, 2009
82009
Львівська історична школа Михайла Грушевського
ВВ Тельвак, ВП Педич
Видавництво "Світ", 2016
72016
Методологічні основи історичних поглядів МС Грушевського (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
В Тельвак
Київська старовина, 3-25, 2002
72002
Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років
В Тельвак
Інститут історії України НАН України, 2008
62008
Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець XIX—XX ст.)
ВВ Тельвак
Український історичний журнал, 67-82, 2006
62006
Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині МС Грушевського-рецензента (1894–1914 рр.)
В Тельвак
Київська старовина, 157-166, 2001
62001
Михайло Грушевський: біографічний нарис
РЯ Пиріг, В Тельвак
Lybidʹ, 2017
52017
Михайло Грушевський–дослідник української історіографії
ВП Тельвак
ступеня канд. іст. наук: 07.00. 06.–К., 2004.–20 с, 2004
52004
Проблеми дослідження теоретикометодологічної спадщини М. Грушевського на сторінках «Українського Історика»
ВВ Тельвак
Український Історик, 177-191, 2003
52003
Дрогобицький науковий гурток Історичного товариства у Львові
В Тельвак
Дрогобицький краєзнавчий збірник.–Дрогобич, 256-263, 2004
32004
Організація та діяльність Краківського кола Історичного товариства у Львові (до 1918 року)
В Тельвак
Дрогобицький краєзнавчий збірник.–Вип. VIII.–Дрогобич: Коло, 285-293, 2004
32004
Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття
В Тельвак, В Тельвак
Краєзнавство, 2012
22012
Щоденне життя галицького містечка другої половини ХІХ ст. на сторінках місцевої періодики (за матеріалами Gazety Naddniestrzańskoi)
БМ Янишин, ВВ Тельвак
Проблеми історії України XIX-початку XX ст., 336-348, 2012
22012
Образ Михайла Грушевського на сторінках часопису «Галичанин»
В Тельвак, К КУРИЛИШИН
Дрогобицький краєзнавчий збірник.–Вип. ХVІ.–Дрогобич: Коло, 283-294, 2012
22012
Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства
В Тельвак
Південний архів. Сер.: Історичні науки, 8-16, 2010
22010
Грушевськознавство: методологічні проблеми поступу
В Тельвак
Краєзнавство, 2010
22010
Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство першої третини ХХ століття
В Тельвак
Студії з архівної справи та документознавства, 148-155, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20