Тетяна  Демченко / Tetyana Demchenko
Тетяна Демченко / Tetyana Demchenko
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри фінансів, обліку
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки 9, 179-184, 2007
402007
Проблемы исследования человеческого капитала
ТА Демченко
М.: ИСПИ РАН, 17-25, 2001
302001
Налогова політика як інструмент регулювання відтворювального процесу
ТМ Демченко
Актуальні проблеми економіки, 32, 2004
192004
Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів
ІА Бержанір, ТА Демченко, АА Кістол
Економічний простір, 161-168, 2016
172016
Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві
ТА Демченко, ЛА Чвертко
Економічні горизонти, 48-56, 2017
142017
Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації
ТА Демченко
м. Київ, 2011
122011
Дослідження основних концепцій оцінки активів
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 57, 2006
112006
Факторний аналіз ефективного формування і використання оборотних активів фармацевтичних промислових підприємств
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 105-112, 2009
82009
Економіко-математичне моделювання активів фармацевтичних промислових підприємств
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 196-205, 2006
82006
Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних технологій: на прикладі програми 1С: Бухгалтерія 7.7 для України(Практикум)
ВІ Крисюк, ВМ Дякон, ТА Демченко
ВІ Крисюк, ВМ Дякон, ТА Демченко.–К.: Вид-во Європ. ун-ту 173, 2005
82005
Моделювання оцінки вартості активів підприємства
ТА Демченко
Актуальні проблеми економіки, 31-36, 2006
72006
Проблемы изучения человеческого капитала в демографическом измерении в реформируемой России
ТА Демченко
Экономика, 2002
72002
Методи економічного аналізу та їх особливості
ТА Демченко, НО Лисенко
Актуальні проблеми економіки, 179-183, 2011
52011
Автоматизація бухгалтерського обліку: Технології використання ППП 1С Бухгалтерія
ТА Демченко
Умань: ТОВ „Аналітик, 2003
52003
Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп'ютерних технологій
ТА Демченко
Інвестиції: практика та досвід, 51-54, 2011
42011
Страхування туристичних ризиків: проблеми теорії та практики
ЛА Чвертко, ТА Демченко
Економічні горизонти, 67-75, 2018
32018
Економічний аналіз в системі управління акціонерним товариством
ТА Демченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми…, 2013
32013
Проблемні питання ефективного формування та використання оборотних активів промислових підприємств
ТА Демченко
Інвестиції: практика та досвід, 45-47, 2011
32011
Тенденції розвитку ринку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко, ТА Демченко
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
22017
Проблеми поділу активів у сучасних системах обліку та шляхи їх вирішення в Україні
ТА Демченко
Інвестиції: практика та досвід, 42-44, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20