Сергій Смирновський
Title
Cited by
Cited by
Year
Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers
Y Briskin, M Pityn, O Zadorozhna, S Smyrnovskyy, Z Semeryak
Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 2014. 3 (51), 337-341, 2014
282014
Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень
ЗС Семеряк, СБ Смирновський
Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2014
152014
Актуальні питання техніко-тактичної підготовки фехтувальників
С Смирновський, З Семеряк
Теорія та методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку …, 2014
122014
Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності
Ю Бріскін, С Смирновський, З Семеряк
Спортивний вісник Придніпров'я, 18-21, 2014
112014
Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю
Ю Бріскін, С Смирновський, М Пітин
Спортивний вісник Придніпров'я, 27-31, 2017
102017
Обгрунтування програми диференціації техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю
Ю Бріскін, С Смирновський, М Пітин
92017
Арсенал техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів
СБ Смирновський
Probleme actuale ale nejriei si practicii culturii fizice (Problems and …, 2014
72014
Структура та зміст техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих фехтувальників-шпажистів в умовах змагальної діяльності.
С Смирновський
Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2015
5*2015
Смирновський С. Структура та зміст техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах
С Смирновський
Спорт та сучасне суспільство: матеріал. VIІ відкритої студ. наук. конф., 160-165, 2014
5*2014
The structure and content of the technical and tactical actions of highly qualified epee fencers
S Smyrnovskyy
Sport ta suchasne suspilstvo, 160-165, 2014
42014
Ефективність техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних показників висококваліфікованих спортсменок
З Семеряк
22014
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ-ШПАЖИСТОК РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
З Семеряк
Спортивна наука України, 40-46, 2014
22014
Актуальные проблемы совершенствования технико-тактической підготовки квалифицированых фехтовальщиков
СБ Смирновский
Физическая культура,спорт, туризм:наука,образование,технологии: материал …, 2013
22013
Multi-Functional Technical Devices for Improvement and Control of Athletes’ Preparedness in Martial Arts
O Zadorozhna, Y Briskin, M Pityn, S Smyrnovskyy, Z Semeryak, I Khomiak, ...
12020
Multi-functional technical devices for improvement and control of athletes` preparedness in martial arts
O Zadorozhna, Y Briskin, Z Semeryak, S Smyrnovskyy, I Khomiak, ...
Sport Mont 18, 3-8, 2019
12019
Психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки
С СМЕРЕЧИНСЬКА, М Педосенко, С Смирновський
Спортивна наука України, 41-45, 2018
12018
Психофізіологічні характеристики кваліфікованих фехтувальників на шпагах
С Смирновський
12017
Психофізіологічні характеристики висококваліфікованих фехтувальників, які використовують зброю з гладким руків'ям
С Смирновський
12017
Олімпійський і професійний спорт: силабус курсу освітнього ступеня" бакалавр" галузі знань: 01" Освіта/педагогіка" спеціальності 014" Середня освіта (фізична культура)"
Ю Бріскін, С Смирновський
2020
Differentiation of technical and tactical training of epee fencers with the account of weapon control
Y Briskin, M Pityn, A Perederiy, O Zadorozhna, S Smyrnovskyy, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20