Гарнага Олександр Миколайович
Гарнага Олександр Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель: Монографія
ОМ Гарнага
Рівне: НУВГП, 2006
182006
Економіка землекористування: навч. посіб.
ВІ Павлов, ОМ Гарнага, ТС Веремеєнко, ЮГ Фесіна
Рівне: НУВГП 188, 2012
82012
Управління потенціалом підприємства
ТВ Кузнєцова, ОЯ Романів, ОМ Гарнага, ТС Ковальова
НУВГП, 2007
52007
Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування
О Гарнага
Економіст, 41-44, 2011
42011
Іпотека земель сільськогосподарського призначення
ОМ Гарнага
Землевпорядний вісник, 76-78, 2005
42005
Організація ефективного збалансованого використання землі
ОМ Гарнага, НБ Кушнір, ІЗ Ігнатюк
Економіка і суспільство. Випуск, 825, 2017
22017
Оцінка земель сільськогосподарського призначення за міжнародними стандартами
ОМ Гарнага
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
22013
Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
НБ Кушнір, ОМ Гарнага, ІЗ Ігнатюк
Бизнес Информ, 2017
12017
Основи управління землекористуванням
ОМ Гарнага
НУВГП, 2014
12014
Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель
ОМ Гарнага
ОМ Гарнага, 0
1
Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою …
ОМ Гарнага
2019
Звіт про науково-дослідну роботу на тему:«Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства»(1 етап)
НМ Позняковська, СО Левицька, СЯ Зубілевич, ОО Осадча, ...
НУВГП, 2019
2019
Вступ до фаху «Облік і оподаткування»(укр.) Introduction to the specialty «Accounting and taxation»(en.)
ОМ Гарнага
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології підприємств» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства …
ОМ Гарнага
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі 1С Бухгалтерія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» та …
ОМ Гарнага
2018
Робоча програма навчальної дисципліни" Вступ до фаху «Облік і оподаткування»" для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline …
ОМ Гарнага
2018
Облік і оподаткування в середовищі «1С Бухгалтерія»(укр.) Accounting and taxation in the" 1C Accounting"(en.)
ОМ Гарнага
2018
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни” Облік і оподаткування в середовищі 1С Бухгалтерія” для студентів спеціальностей 073 …
ОМ Гарнага
2017
Інформаційні системи і технології підприємств (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.)
ОМ Гарнага
2017
Управлінський облік (укр.) Administrative accounting (en.)
ОМ Гарнага
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20