Гарнага Олександр Миколайович
Гарнага Олександр Миколайович
доцент кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Національний університет водного
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель: Монографія
ОМ Гарнага
Рівне: НУВГП, 2006
232006
Економіка землекористування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВІ Павлов, ОМ Гарнага, ТС Веремеєнко, ЮГ Фесіна
Рівне: НУВГП, 2012
82012
Управління потенціалом підприємства
ТВ Кузнєцова, ОЯ Романів, ОМ Гарнага, ТС Ковальова
НУВГП, 2007
82007
Аналітичне забезпечення стратегічного управління: Монографія
ОМ Гарнага
Рівне: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2012
52012
Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування
О Гарнага
Економіст, 41-44, 2011
42011
Іпотека земель сільськогосподарського призначення
ОМ Гарнага
Землевпорядний вісник, 76-78, 2005
42005
Організація ефективного збалансованого використання землі
ОМ Гарнага, НБ Кушнір, ІЗ Ігнатюк
Економіка і суспільство. Випуск, 825, 2017
22017
Основи управління землекористуванням
ОМ Гарнага
НУВГП, 2014
22014
Оцінка земель сільськогосподарського призначення за міжнародними стандартами
ОМ Гарнага
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
22013
Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель
ОМ Гарнага
ОМ Гарнага, 0
2
Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
НБ Кушнір, ОМ Гарнага, ІЗ Ігнатюк
Бизнес Информ, 2017
12017
Проблеми розвитку сучасного землеустрою
ОМ Гарнага
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2014
12014
Освітньо-професійна програма" Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076" Підприємництво, торгівля та біржова діяльність …
НБ Кушнір, ТВ Кузнєцова, ОМ Гарнага
2021
ГОЛОВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ОМ Гарнага
Посвідчення УкрІНТЕІ № 94 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2020
2020
Освітньо-професійна програма" Економіка підприємства" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076" Підприємництво, торгівля та біржова діяльность" галузі знань 07 …
НБ Кушнір, ТВ Кузнєцова, ОМ Гарнага
2020
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни" Економічна діагностика" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною …
ОМ Гарнага
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою …
ОМ Гарнага
2019
Звіт про науково-дослідну роботу на тему:«Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства»(1 етап)
НМ Позняковська, СО Левицька, СЯ Зубілевич, ОО Осадча, ...
НУВГП, 2019
2019
Вступ до фаху «Облік і оподаткування»(укр.) Introduction to the specialty «Accounting and taxation»(en.)
ОМ Гарнага
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі 1С Бухгалтерія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» та …
ОМ Гарнага
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20